Diary, European trip, 1914 (1 of 2)

Close
Usage Conditions Apply
The Smithsonian Institution Archives welcomes personal and educational use of its collections unless otherwise noted. For commercial uses, please contact photos@si.edu.
Download IIIF ManifestRequest permissionsDownload image Print
 

Abstract

The diary (1 of 2) documents Bohumil Shimek's work during a trip to Europe, primarily Austria-Hungary, covering June 12 -July 22, 1914. Entries are dated. The first portion is primarily in Czech; subsequent entries are mostly in English. Entries include lists of personal purchases, contacts and their information, botanical field work with colleagues (Dr. von Degen) on islands of the Danube in Budapest, Hungary; lists of plants observed; terrain seen (sand dunes, salt steppes, loess), photographs taken (numbered with descriptions), observations about local customs and inhabitants; terrain (layers, color, composition, appearance); hand drawn maps; geological sections; shells collected; notes about traveling partners; interactions with local inhabitants; a discussion of local business including breweries; family genealogical notes from local records; and visits to institutes, museums, and gardens. Field work locations include Hungary (Soroksar in Budapest) and along the Danube.

Date Range

1914

Start Date

Jun 12, 1914

End Date

Jul 22, 1914

Access Information

Many of SIA's holdings are located off-site, and advance notice is recommended to consult a collection. Please email the SIA Reference Team at osiaref@si.edu.

Topic

 • Geology
 • Plants
 • Botany

Place

 • Czech Republic
 • Hungary
 • Bohemia
 • Europe
 • Danube River
 • Austria-Hungary
 • Plzeň
 • Soroksár

Form/Genre

 • Fieldbook record
 • Field notes
 • Maps
 • Diary

Accession #

SIA RU007082

Collection name

Bohumil Shimek Papers, 1878-1936

Physical Description

1 field book

Physical Location

Smithsonian Institution Archives

Sublocation

Box 3 Folder 4

[[Front cover of notebook]] [[label]] II [[underlined]] Kniha zapisni negative list. [[/underlined]] B. Simik Iowa City [[underlined]] June 12 - July 22 [[/underlined]] Iowa U.S.A. [[/label]]
The Daily Mail London B. Šimek Iowa City Iowa U.S.A. [[end page]] [[start page]] [[underlined]] Poznamky [[/underlined]]. Prof. Vejdovsky je redaktor Kral. Česke Spol. Nauk. Dr. Domin si přeje "Contributions from the [[insert]] U.S. [[/insert]] National Herbarium". Engelmanis "Cactaceae", etc. [[line across page]] Pan Vincenc Mràzek Podshali Pošta Chrast in Chrudimi [[line across page]] July 13[[superscript]] th [[/superscript]] purchased in Prague, these garnets: Bracelet - for [[underlined]] Anna [[/underlined] - 9.00 K. Pin - for ma - 19.80 K. Pin 1/2 for Ella - 1.80 K. Pin 1/2 for Vlasta - 1.80 K. Pin - for Emma - 1/2 - 1.35 K. 2. Small pins for babies 1.80 K. stick pin 1/2 - Frank 1.13 K. stickpin - 2.25 K. [[addition line]] 5 [[long division symbol]] 38.93 K. $ 7.78 3/5. [[line across page]] Dr. Jaroslav Peklo, Praha II. vi o chemishem techniku který by chtĕl do ameriky na výzleumy, a chtěl by užit nadau. chu do mončné práce. [[line across page]] Orderid [[underlined]] Agfa [[/underlined]] plates - through Mrázek, at place of Jaroslav storý na slupech - Praha II obchod s přirodninami. [[table , 2 columns]] [[1st column]][underlined]] List [[/underlined]][[2nd column]] [[underlined]] obber..[[/underlined]] 6 boxes. Chromo isolark 4.70 @ 2.99 = K. 17.94 6 " [[Ditto for: boxes.]] chromo - 3.80 @ 2.66 = K. 16.96 6 " [[Ditto for: boxes.]] obyčijne -3.20 @ 2.24 = K. 13.44 [addition line]] ________ [[sum]] K. 47.3 Porto 1.20
Pan Fr. Herites - Vodňany. [[line across page]] Dr. von Degen has Penck's report of Congress, 1905, - pub. by Gustav Fischer of Jena. Get it. [[line across page]] Also get: Aufzählung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachten Gefässpflanzen - Dr. Aug. Neilr^[[insertion]] e [[/insertion]]ich Wien, 1866. [[line across page]] Dr. J. Bernátsky Budapest Ampelologisches [[? above first "o"]] Institut will send copy of paper on pusta plants if asked. [[line across page]] [[underlined]] Podobizny si přeji [[/underlined]]: Dr. Domin - větší - rodinu Dr. Kavina - " [[Ditto for větší]] Dr. Danek - [[line across page]] Dr[[superscript]] a [[/superscript]] Domina pan tatínek je dvorní rada a řidítel hlubokých dolú u Přibrámi. [[line across page]] [[underlined]] Dr. Němes odporu čuje[[/underlined]]: z Ml. Boleslavi do staré Paky - zasta^[[insertion]] v [[/insertion]]t v Kosti. z Kosti (Černínové) do Sobotky - stavba Humprecht. (letohrádek) Odtud na stanici Blizko Prachovských skal. Hrad Pařez. (Loubežnický) U Prachovských skal je Pensionát. Pak do Jičína, a odtud do Kartouz Pak na Kumburk, a odtud do Nové Paky pěšky. Též z Nové Paky de Pecky (pěšky) zříceniny hradu Krištofa Harranta z Polžic. [[end page]] [[start page]] 1 12 června, 1914 - pátek. Dopoledne jsem pracoval v rístavě. V poledne jsem sél na nádraží [[strikethrough]] [[sevevopapadiu]] [[/strikethrough]] cís ňe Fr. Joufa, kam přijeli Dr. a Pi. Hasher. Přinesli mně od Berty dobré zpávy. šli jsme nejprve do Park Hotel Terminus, kde se usadili, a pak jsme šli k Zlaté Huse, kde jsme nalezlí p. Jívánka. Proti Hotelu Park Terminus vrazila tramway do kočáru a starého vozku téměř zabila. Odpoledne jsme šli pak ze Zlaté Husy na Staroměstké námeští a prohlédli jsme sí Staroměstkou radnici. Mají zde obrazy vséch měštountu [[?]] od doby pin [[?]] Bílo hesslu[[?]] [[end page]]
bitvou až do nynějši doby. Jéž jsme viděli jsmé starožitnosti obrazy Brežílvovi,atc., což popíšu pří návstévě s Bertou. Šli jsme se též podívat na Orloj, - bil 10 mín., po hodíně. Pak jsme šli úzkýmí ulícemí Starého Města skrz [[strikethrough]] K? [[strikethrough]], přer Karlův most, a na Nebozízek, kde jsem opět šlí na rozhlednu [[? ]] do "svědského" panoráma. Poněvadž jsem měl večer přednášku, byl jsem nucen spěchaté zpět. Bylo to první dvojitá přednáška, - o pustínách ameríkých. Večeřel jsem pak s Harperovýmú a p. Jívánkem u měštanské Besedě, a pak- domu a opát. [[end page]] [[start page]] [[underlined]]13 června[[underlined]], 1914, u sobotu. 13 června[[underlined]], 1914, v sobotu. Odrěkl jsem p. prof. Velenovskerum [[?]] exkursi, a trávil jsem den s Harberovými a p. Jívánkem. Jeli jsme hned ráno na Karlův Tým a zde si prohlédlé známou studcú, vézné síně a kapličky, které též popíšce pří návštévě Hanzlikových, a pooběd volá jsme ve vesníci u hradu. Po 12 [[superscript, underlined]] té ? [[superscript, underlined]] jsme se naná tili[[?]]. Jeli jsme v 2 [[superscript, underlined]] hé [[superscript, underlined]] třídě, a neznaje rozdělení, pří velhém počtu cestujících jsem si přísedl s pí. Harberovou u damské cenfé[[?]]! Když mně na to železníční zřízence up?zornil ustal jsem a byl jsem jím arveden[[?]] do jed[[?]n]
coupe kde jeste zbyvala misto, a kde jiz p. Jivanek a Dr. Harper sideli. Leto coupe bylo "oby vano" hlavne veholiba dustojniky (ovsem rabonskynu) a smad proto ze pre vstoupeni jsem ponizene nepozadal za duveileni abych mohl uzid mista za ktere jssem zahlatil, svad proto ze jsem mel osumelij? sat a byl spocen (skocen) a zaprasen z cesty, dovolil(?) si (vi) nejstavri z tojnehu neholik hrubych hoznacnek, z vichz vi panratrji zulaste "pacholek" Stalo se to takto s Pri vstoupeni jsem oslovil Dr. (Dv.) Harpera a p. Jivanka anglicky, a tak [[end page]] [[new page]] 5 jsme tez havovili. Panne mluvili necnecky kdyz jsem vstoupil, avrak znicnili(?) na certinu, neb zajiste meti za to ze nebudeme rozumes(?). Sedel jsem klidne, cekaje na dalse prznamky, absak p. Jivanek vy buehl: "Kde je Pacholek?" ata. zu mladse dustojnik porstal, vyvolal jej ven, a vysvetloval mu ze nebyl tun nievien(?) vi, ale ten vlavzi (totiz ja). Zim oisem v p(?). Jicavek tum vire rozdroz-dil, uhazal jum vrazi visitkce, a neprijal jijich omlavy. Odbyl jsem vec jurze(?) [[end page]]
poznámkou že i velci pání se někdy mýlí, a že budu míti opět jednu zajímavou kapitolu do svých poznámek. Páni pak seděli velmi ztícha, a s velkým zajmem o vše co se [[underlined]] dělo venku [[/underlined]] Byla to pro ně nepříjemná hodina. Navrátíli jsme se po 1 hod., a prohlédli si sběžně Výšehrad, hřbilov, zdě, atd. A pak (prsělo) jsme jeli na Hradčany kde jsme si prohlédli kostel (a kapli Sv. Václava, atd., a tíž Belvedere. Pan Jiránek nejel va Hradčany, - byl smceu spěchat domu. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of journal]] 1914 Travel Diary [[/tab out top of journal]] 7 Povečečeli jsme v Měštánské Besedě, a pak jsme šlí do Park Terminus Hotel, neb pí. Harberová jíž byla velmi unavená. Byli by též rádi viděli večer oživené ulice, avšak dešt´ to zkazil. Harperovi mírú ráno časně vyjelí, do Berlina, a proto jsem se s nímí rozloučil po velmi pilném dnu. Poněvadž zítra opět nastává exkurse, koupil jsem si živobytí, a učiníl jíná opatření na cestu. Sel jsem pozdě spátí.
[[underline]] 14 června, 1914 [[/underline]] V nedělí. Vyjeli jsme z nádraží Vinohrad - ského v 6 [[superscript]] 40 [[/superscript]] ráno a jeli jsme malebným ńdolím Sázavy do Zýnice. Ńdolí toto jest lemované skalární, a muoho lesů pokrýrá vyšiny. Vystorpili jsme in Tynice a šli podél Sázavy ke zbořenénin hradu Kostelec Sbírali jsme rostilny podél břehu Sázavy, a blíže Kostelec json lesem porostlé bŭhy a svahy, blízko n řeky. Hrad Kostelec byl dle všeho dosti rozsáhlý, a jeu zbořené zdĕ a véž nad řekon zůstávají. Na hřbetu který klesá k řece na jihogá podní straně je otevřený pruh, podobný našini prérieum. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary]] 1914 Travel Diary [[/tab out top of diary]] [[upper right]] 9. [[/upper right]] Zde jsme sbíralí rostling. Odtud jsme šli lesem na Čakovice, Kamenire, blízko zámku hrabĕte a k N. Hospodĕ. V hospodĕ jsme obĕdvali, a přečkali bouří. Tato kospoda hlavně slouží vrednilsinn hrabĕte, a nám bylo jen jaksi mimořádné poslouženo. Po obědě (a po děs ti) jsme vysli zpět k hraběciann hřbitovu. viděli jsme velké mnsožství krásných [[underlined]] Lupinus [[/underlined]] v květu. Celá tato krajina je velmi malebná, hodně vlnitá, neb i drsnější, kde střídají se lesy a pole. V Popovicich jsme účeirli. Hrozila bouře. Doš li jsme do Stráučie v dešti, a po vlaku do Prahy. Převlíhl jsem se a šel brzo spát.
15 června, 1914- V pondělí [[underlined]] Pracoval jsem hlavně v skeníku na urbách. Odpoledne jsem navstúrl practikum prof. Velenovskeho,ve 4:15[[superscript, underlined]] hod., a byl jsem zde téměř do 6 hodin. Préd tim jsem šel do místa si dár okolí, a nakoupil jsem větší počet pohlednic k zachovani. Byl to jeden z tečh méně významných dnů jákých jsem zažil několik. Večer jsem pral a upravoval láthu na přednášký. [[end page]] [[blank page]]
[[underlined]] 17 červ., 1914 - Vestředu. [[/underlined]] [[end page]] [[start page]] 13 [[underlined]] 18 červina, 1914 - Večturtek. [[/underlined]] Dopoledue pem pracoval v skleniku. Oapoledue pem jel spoleène s drem Jos. Baborem a p. Jos. Jiron, k Meilbe[[strikethrough]] c [[/strikethrough]]kové Mailbekovè cihelne, [[insertion]] ^ do Bubenče, [[/insertion]] lede jsme prohlizeli vistery dilusralri. Pan Jos. Jira je inčetui official n finaněnilio rěditelstra v Prage, a bydli u Dejvic. n Praky, villa Hanzpaurka. V Meilbekové eihiuě jsem viděl: [[image - pen sketch of vertical soil profile]] [[image labels]] a - soil b - žlutá vistia (světle) Tašková blima c. zrezavělá wistira d - Jmavá vistva ([[underlined]] see sample [[/underlined]]) 50 až 80 - Bělavá vistra e - yellow, calcareous shells in this - see box. f. - Rusty, - pebbles, etc. [[/image labels]]
Vḛ jsou též vrotvičky písku a štĕrku, a nĕkolik velhých šedivých křemenitých (granite) valonnŭ. Vrstvy tyto nýson loess, ale jsou částí terrasů podél řícního údolí. Šli jsme k p. Jírovy, a prohlédli si jeho archaeolog'ické museum. Ma neobyřejnon sbírku starožit nosti, téměř vyhradu českých. Sestavuje já dle věků, a zdá se velmi jasně pochopovati rozdíly v keramice. Dle jeho důkazů je nynější obyvatelstvo (slovanské) spojené se staron keramikon. Json ovšem nálezy které nas vědčují že jiny národy [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 15 [[/upper right]] [[tab out top of journal]] 1914 Travel [[/tab out top of journal]] nčinili vpády, aveb na čas vládlẏ, avšak vedle nich vždy json zbytky slovanské. Sbírka je velmi bohatá, a střepy json dovedně slepeny a doplněny, - což prý hlavně dělá pí. Jírová. To velmi podrobně rozdělení vrstev v cihelně Meikbekové se mně zdá prěhnané. Od p. Jíry jsme šli do Brusky, a odtud po káře do Prahy. Navrátile jsem se a již k [[strikethrough]] 5 [[superscript]] ti [[/superscript]] hod Měl jsem [[/strikethrough]]. večeru. Na [[insertion]] ^ státním [[/insertion]] nádraží byla nbohá chudá Rummka sopoledne okeadmá o 16 k. Přídal jsem jí 1 k.,-jíḿ též. Večiv jsem pracoval doma na přednaš ce.
[[underlined]] 19 cĕrv. 1914, v pátek [[/underlined]] [[end page]] [[start page]] 17 [[underlined]] 20 cĕrv., 1914, v sobotu. [[/underlined]] V 1/2 8[[underlined, superscript]] mé [[/underlined, superscript]] jsem se sešel s p. Halaburten a jeho družinou u brány. Pan [[inserted]] ^ Bedřich [[/inserted]] Halaburt je c.k. inspektoreue smichovského školniho okresu. Byl s ním školní rada K. Federabend, c.k. professor ústavu učítelů, a p. Karel Hrichovec, c.k. cvičný ústav učítelů v Praze, a a, 30 kandidátů učítelství,- mladíci. Šli jsme nejprve pěšky na Jenerálku kde je "jubilejní škola", - nová. Je to úhledná budova, a přípojena je část´ v které bydlí řídící učítel. Jsou dvě školní světnice, avšak nyní se učí ještě pouze v jedné. Obyčejně má učítel as 40 dětí
zde však 60. Mimo řádné školy je též štace (expositura) v zvláštních případech, a na tu platí několik osad, kdežto na obyčejna školu platí pouze obec. Učítel dostává zemský plat, ostatní, [[insertion]] ^ věcný náklad, [[/insertion]] vydržije obec, neb několik obrí. Učitel zde vynčiye 3 rŏcníky. Dnes měl 28 chlapeǔ a 20 děvčat. Vyslechli jsme práci. Nejprve četli jednotnĕ a pak společně z tabule. Pak vedl ucitel s nímí rozprávka o koěsiěce. Zde je 1 [[superscript]] [[underlined]] mi [[/underlined]] [[/superscript]] třída ve dvou [[oddělevich?]]. Děti si dobře hledeli práce navzdor tomu ze zde bylo 35 [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL DIARY"]] 19 dospělých návštěvníku ve světnícé najednou. Mladící stáli vzadu. Ve čtvrtek a pátek odpoledne je prázdno, a někde i ve čtvrtek. Farář navštěvuje školu a dostane za cesty plat. Vyučuje náboženství každý týden 2 hodiny, - dvakrát. Kde je farář starý, neb jinak nemůže, dovolí se p. uciteli ucit náboženství, a za to dostane zvlášt ní plat. Každý je nucen se hlásit k nej aké mu zákonem [[uzua němu?]] náboženství. Zde pracují dvě oddělení v jedné svět nící. 1 [[superscript]] [[underlined]] mi [[/underlined]] [[/superscript]] oddělení sestává z 1 [[superscript]] [[underlined]] ho [[/underlined]] [[/superscript]] roč níku, a 2 [[superscript]] [[underlined]] hé [[/underlined]] [[/superscript]]
z 2 [[superscript]] [[underlined]] ho [[/underlined]] [[/superscript]] a 3 [[superscript]] [[underlined]] ho [[/underlined]] [[/superscript]]. Mají zde mnoho změn poněvadž jsou to většinou děti děl níku z cihelny, a stěhují se často. Jedno oddělení píše zatém co druhé pracuje [[strikethrough]] ne [[/strikethrough]] "přímo." Ucil je zuát [[underlined]] Velké písmeno [[/underlined]] , - kde se má nží voti. V seznamu píší místo "Geneválka". Žá kŭm se dává vysvědčení z následujících: Mravy Pilnost Prospěch U něj ší sí prava písemný ch prácí. Mají .5 stupǐnǐ: 1 [[superscript]] [[underlined]] mí [[/underlined]] [[/superscript]] nej lepší, 2 [[superscript]] [[underlined]] [[líj?]] [[/underlined]] [[/superscript]] [[insertion]] dostateč ná ? [[/insertion]] dobrý, 3 [[superscript]] [[tú or tń?]] [[/superscript]] zákonné, 4 [[superscript]] té [[/superscript]] a 5 [[superscript]] té [[/superscript]] špatné. Školní zá písky jsou dost úplné. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of book - "1914 Travel Diary"]] [[upper right]] 21 [[/upper right]] Děti se oslovují přij mě [[nún?]] kromě kde je jïch více stej ného jména. I ucitelovo dítě se tak oslovuje, [[insertion]] když je ve škole. [[/insertion]] Učitel i děti [[nuluví?]] zpívání. Když jsme vstoupili vstali děti a řekli "Pochválen bud' pan Ježíš Kristus". Když děti jdou k tabulí pokloní se nejprve p. učiteli, a pak nám. Ucitel podá otázku, děti [[vyzdvihuon?]] ruce, a jednoho z těch vyvolá. Tato škola patří do [[suri?]] chovského okresu [[insertion]] ^ školního. [[/insertion]] ,- nej větší okres v Čechách. Světnice školní jsou zde čistě a [[sí hledné?]]. Lavice jsou "[[besich?]] desks", každá
pro čtyří osoby. Při odchodu vstali dĕti a řekli ([[zpivanĕ?]]): "S Pánem Bohem". Záchody pro hochy a dívky jsou oddĕleny. Po té p. inspektor svolal kandidáty i p. učítele do vedlejší svĕtnice na konferenci a posuzoval práci. Učítel vyslech posouzení své práce P. inspektor upozornil p. učitele že někdy trošku úsečnĕ na dĕti mluví, - soudí že žena se této chybĕ v píše vyhne. Též se nelíbil hlas učitele, a způsob podupávání když chtěl zjednat pozornost. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of book: "1914 TRAVEL DIARY [[?]]"]] [[upper right]] 23 [[/upper right]] Béře se ohled na krásko - zrakost, atd. Pak jsme šli do Nebušic kde je čtyř-třidní škola s 310 žáky. V první třídĕ učí p. Svoboda, řidící učitel. Ma 18 kockŭ a 19 dívek, každé skupení na jedné stranĕ světnice. Tří sedí v jedné lavici. V knize jeho je naznačené nás ledujici "vĕcné učení": Jarni kvĕtiny. Třešeň Vlaštóvka Zahrada na jarĕ. Včela, vosy. Zelenina. Chroust Pole Motýlí Senoseč. Kohout a slepíce, atd.
Žák se zde pokloní učíteli. Jsou zde začátečníci. Čtli též, - ale ovšem pracně. Ukazuji si prstem při ctění. Osnova = program. V II třídĕ je 19 chlapeů a 27 děvčat. Jsou rozdĕleny na stranách. Počítali: "7 ve dvaceti osmi jest obsaženo čtyřikrát". V této třídĕ je 2 [[underlined]] [[superscript]] bý [[/superscript]] [[/underlined]] a 3 [[underlined]] [[superscript]] ti [[/superscript]] [[/underlined]] ročník Též měli násobilku, [[=?]] multiplication table. "Mĕření" = division. "1/7 z 56 [[underlined]] [[superscript]] ti [[/superscript]] [[/underlined]] jest 8." V III třídĕ je 40 hochů a 29 dĕvčat. Zpívali: Čechy krásné Kde Domov Můj? [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 25 [[/upper right]] Měli na tabuli dvĕ vĕty tyto vykládali gramatícký. Co je vĕta? Co slova "mohutný dub"? atd. Též zde věcné učení. I zde zpívají ku konci vĕty. Chovali se dobře navzdor [[návštǐvě?]]. Hledeli si práce. Zde se učí: Mluvnice a pravopis. Věcně učení. Praní Počty Přírodopis Přírodozpyt (physical, general) Zemĕpis Dějepis - Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova atd. Kreslení Zpĕv. Rozebivali svetlo [[insertion]] ^ Přírodozpyt [[/insertion]] . Zdálo se
mnĕ to příliš mechanické, a málo vĕcné. Přívlastek = predicate. V IV třídĕ bylo 22 hochů a 27 dívek. Mnoho nepřítomně proto že je sobota. Mĕli přirodopis, - otázky a odpovĕdi. Dobrá rozprávka ale málo vĕcné práce. Třídy v této šhole jsou rozdĕleny: I trǐda = 1 [[underlined]] [[superscript]] mi [[/superscript]] [[/underlined]] ročnik. II " [[ditto for: trǐda]] - 2 leta III " [[ditto for: trǐda]] 2 " [[ditto for: leta]] IV " [[ditto for: trǐda]] 3 " [[ditto for: leta]] [[line for sum]] celkem 8 let. Z 3 [[underlined]] [[superscript]] ti [[/superscript]] [[/underlined]] třídy málo kdy, ale spiše z prvniho oddĕlenií 4 [[underlined]] [[superscript]] ti [[/superscript]] [[/underlined]] může do gymnasia [[neb?]] [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 27 [[/upper right]] na [[reálku?]] - nemí potřeba [[dokonŭít?]] [[všeck?]] 8 [[rokŭ?]]. Můzĕ též do mĕštánské školy, kde se učí řemeslo, atd., - odborně. Musí složit zkoušky, kromě kde do mĕštánské školy jde se zuám [[kaun?]] 1 [[mb?]] 2. Kde nižší nežli 2, složé v těchto předmĕtech zkonš ku. Mĕl jsem [[pravon?]] rákosku v [[ruci?]], 3 [[mb?]] članky [[tenkeho?]] prutu rakosove ho. Též pracuji s hlínon (clay modeling). Paní řídicí mně dala kytici růží. Je dle všech známek dobrá politikavka a vládne v domácnosti.
Pak jsme šli do Přední Kopaniny, kde jsme v hostinci poobědvali,- očekávali nás. Po obědě nám mladí pánové zazpívali študentské písně. Pak jsme návstivíli starý kostelík sv. Máři Magdaleny. Hlavní část' je z dob pohanských. Malizli prý i oharky pod starýrn oltářem (neb oláž [[dĕmín?]]) Stará křtitelnice kamenná, popsána kyrilkou, je prý as 900 stará. Je zde tíž stará tvrz. To je modelui škola, - velmi dobrý učitel. Všickni ale zpivaji ve škole! [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 29 [[/upper right]] Škola je 2-třídní, ale obě jsou v jedné škole a učitelové se střídajíl Co jedui prncovali uvnitř, čekali již druzí, s ucitelum, venku. To je jen letos, - bude nová část školy vystavĕná. Od 8 do 10 pravýe 1 třída a od 10 do 12 druhá. Pak [[ard?]] 1 do 2 1/2 odp. zas 1 [[underline]] [[superscript]] mi [[/superscript]] [[/underline]], a od 2 1/2 - 4 zas 2 [[underline]] [[superscript]] há [[/superscript]] [[/underline]] . První třída pracovala. Je zde 39 přítomno, ale 43 zapsáno. Tuto má řídicí učítel. Jsou dvě oddělení, 1 [[underline]] [[superscript]] mi [[/superscript]] [[/underline]] z prvního roč niku a 2 [[underline]] [[superscript]] há [[/superscript]] [[/underline]] z druhího a třetího. Zaháji prací modlit bin a
pokřižo vá [[mín?]]. Když vstoupili (my již byli na místĕ), poklonili n a řekli: "Pochválen bnd' p. Ježíš Kristus." Měli počty. Pan Anton Beneš, řídicí učitel, již 17 let učí,, Zpivali dětské písně. Počty provádí sůzný nú způsoby, důkladně, a píš i je. Pak měli mluvnici a pravidla pravopisu. Děti, když šli k tabuli, se vždy nám, ne ale učiteli. Učitelove tito všickni veděli že bude [[řuspekce?]] . [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 31 [[/upper right]] [[table name]] [[underlined]] Odpolední práce. [[/underlined]] [[/table name]] [[column headings]] [[underlined]] I třída [[/underlined]] [[underlined]] II třída [[/underlined]] [[/column headings]] [[top row - I třída]] 1 - [[underlined]] Počty [[/underlined]] | Opi [[sovasu?]] | [[underlined]] Věcně Učení [[/underlined]] | [[/top row - I třída]] [[bottom row - I třída]] [[underlined]] Počty [[/underlined]] | [[underlined]] Mluv. a prav. [[/underlined]] | [[underlined]] Louka [[/underlined]] Senoseč | [[/bottom row - I třída]] [[top row - II třída]] [[underlined]] Počty [[/underlined]] | Mluvnice | Přírodopis Houby jedlé [[/top row - II třída]] [[bottom row - II třída]] Počty | [[underlined]] Mluvnice [[/underlined]] | [[line crossed out between row above and this row]] a nejedlé. [[/bottom row - II třída]] [[line across page]] [[Podškrtnitá?]] práce je přímá,- ostatní neprima. Mají zde též [[pĕkuou?]] školní zahrad ku. P.. řídicí učitel žije ve škole, a má malé hospodář [[stír?]]: slepice, kozu, atd. Přijel pro nás kočí p. správci dvoru, a p. Halaburt a já jsme jeli do Nebušie, kde
přisedl i p. správce, Je to čilý mladý muž, zda se velmi probudilý. Jeho pautatik vlastin cihelnu na Jeneralce atd. - blízký dvůr. Zavezl nás do Prahy, udolin Šárky, a Stromovkon. Dvjel jsem domn v 1/2 5 [[superscript]] [[underlined]] té [[/underlined]] [[/superscript]] a v pĕt jsem byl již v geografickem ústavĕ, kde jsem přednášel přirodvzpytichcmin klubu a o ameríckém plistocénu [[end page]] [[start page]] [[tab out top of book: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[underlined]] 21 červ. 1914 - v nedĕli. [[/underlined]] Vyjeli jsme ze severozápadniho ná draží na exkursi do Polabi, do [[underlined]] Čelakovic. [[/underlined]] Prof. a pí Dominová, Dv. Kavina, a společnost na fotografii jmeno va na. Šli jsme k Labe, převazli se, a pak po [[Labshon?]] [[ní žiun?]] do vsi Byšičky. Na cestĕ sbivali jsme hlavnĕ rostliny vodní, aneb [[pobřežrú?]]. Byšičky jsou velmi staron vsi, snad až z dob pohanských, a je stavena okolo "husiho ná mĕstí", s chaloupkami okolo, a s kostelikem v prostřed. Vzal jsem zde větší počit fotografii, a přiklu dám hrubý plán vesnice :
[[image - showing one street coming into a circular area, and one street leaving it on the opposite side. There are numbers, arrows and words indicating various parts of the interior. There are rectangular outcroppings all wround the outside of the circle and on the entering street. At the bottom is an S. indicating it is the South side. Entire image is labeled "Byšičky".]] [[image labels from top to bottom - minus arrows and shapes: 29x, ulička, zed', zed', zed', [[on the left, outside of the image is a line labeled:]] slough., [[inside the image]] 8, 3, 4, 23x, Kostel, Absculus, 24x, Hostine, 7, ulička, Polabská lučina, 30x, S.]] Z Byšiček jsme šli podél Labe k Tři Chalupy kde jsme se dali převézt [[ř?]] přes Labe, a pak jsme šli přes [[insertion]] ^ lesnatý [[/insertion]] kopec n Semice, kde je bohatá flora stepní na jižni stranĕ, a odkun je kraśná výhlídka po krajinĕ, zde [[pomĕrnǐ?]] ploché, s [[vystufujrermin?]] homolemi. Pak jsme šli do [[strikethrough]] Pořicăn [[/strikethrough]] Velenky?), [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 35 [[/upper right]] kde jsme jedli. Odtud do [[strikethrough]] Českého Brodu [[/strikethrough]] Pořičan, a po železnici do Prahy, na státní ná draži. Ponĕvadž bylo již pozdĕ šli jsme přímo do Národniho Domu na Vinohradech, kde byl pořádán večárek botanie kon společnosti na rozloučenou. Prof. Domin předsedal, a oba jsme byli v starých mundurech z pole! Večeřeli jsme, a po večeři prof. Domin vzná [[nul?]] ríčel večírku, a sdělil mnĕ že jsem zvolen [[proníun?]] čestným členene botanické společnosti. Po velmi přátelském proslovu [[insertion]] ^ jeho. [[/insertion]] jsem-pak přednášel o pomĕrech mezi Čechy americkymi.
[[blank page]] [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: 1914 "TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 37 [[/upper right]] [[underlined]] 22 června, 1914, v pondělí. [[/underlined]] Dopoledne jsem pracoval v skleniku. Odpoledne jsem ve 4:20 navstivil praktikum prof. Velenovského, po příhravĕ k prednasce o oekologři Myxonycetů preo Myklogickon společnosti v 6 hodin vecĕv. Po přednášce jsme [[všli?]] s [[drem. Dominelu?]], a pŕ. Dominovm, do Obceniho Domu n Prašné Brány, kde jsme posedĕli s prof. Vejdovskym, Čadon (filosof.) drem a pi. Dominovu, prof. a pi Danĕsovymi. As o půl noci jsme se vozešli, a šel jsem na odpočineh.
[[underlined]] 23 června, 1914. v úterý [[/underlined]] Ráno jsem pracoval doma na [[veǔrni?]] přednásče. Pak jsem šel do [[sklenasilen?]], a pracoval s vrbami. V 5 hodin jsem měl rozpravu a poradu. s drem. [[Donirnem?]]. K 6 [[superscript]] [[underlined]] té [[/underlined]] [[/superscript]] jsme pak šli do Národního Domu na Vinohradech, kde jsem přednásĕl před útermm klubem. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[top right]] 39 [[/top right]] [[underlined]] 24 června, 1914, ve středu. [[/underlined]] Dopoledne jsem pracoval v [[skcni?]] kul., - vlastně jen ráno. K [[insertion]] ^ (po) [[/insertion]] deváté jsem vyjel do Stromovky kde mnĕ již očekával prof. Počta, který zařídil výpravu s p. Drem. Heldrichem, [[vrchnim?]] řiditelem [[chorobruce?]] vládního v Boknicich, kanž jsme šli ze Stromovky pĕšky. Hrozila bouře, a proto jsme prohlízĕlĕ ústav, teprv as dva roky starý, a velmi modernĕ zařízený. Po znamenitém obĕdĕ jsme vyjeli s kočárem z ústavn, který je hotovým mestečkem, na jih Zde jsme na nižší plaňinĕ, která se zvedá pomalu k vyššim [[kopcum?]] tvořícím s [[Bilon Haron?]] a
[[Kozinij?]] Hřbety [[insertion]] ^ bulížniky [[/insertion]] vyšší [[planinn?]] při vodní, na níž to co se považuje za tertiár. Vře v této vyvisĕvé dolinĕ vymlzly vody Vlatvy. Jeli jsme do 1 [[superscript]] [[underlined]] ní [[/underlined]] [[/superscript]] pískovny [[insertion]] ^ na Lúdví, [[insertion]] ^ [[aneh?]] [[/insertion]] u Cernichý ho [[Ciáju?]], [[/insertion]] and took photo. There are two distinct strata here, with a clayey band above [[v?]] gravel [[v?]] saw below, a row of small boulders marking line of division. [[underline]] Photo 1. [[/underline]] Pak jsme jeli k ě [[superscript]] [[underlined]] hé [[/underlined]] [[/superscript]] [[piskovué?]], dále na [[strikethrough]] [[jid?]] [[/strikethrough]], a zde je as to samé. V hořejší vrstvĕ zde je více velkých valonnů. Pak jsme jeli va pr[[strikethrough]] [[diactritic]] [[/strikethrough]]avo (záp[[strikethrough]] [[diactritic]] [[/strikethrough]]adnĕ?) a první pískovna na severní stranĕ ukazuje [[vretoy?]] bulǐznikových valonnů (menších), a vystupuje k levé stranĕ, - [[underline]] Photo 2.- [[/underline]] [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL DIARY"...]] [[upper right]] 41 [[/upper right]] zdá se směrem od které ho dle všeho přicházel proud. Vrtvy tyto (hrubšé) byly nepochybnĕ [[ntvořeny?]] silnými proudy. Hořejší vrtsy jsou více hlinité, avšak loess to není. Červený pisek tvoří dolejší vrstvu. Ná padné je zde množství valonnů (pomĕrnĕ malých) [[tinavého?]] (modravĕ černého) buližniku, jahý se zde i ve shalách (u Kozích Hřbetů, atd.) objevují. Na [[protǐjši?]] stranĕ (severní) silnice je větší pískovna, kde se vrtsvy ukazují pěkné zkřížené (cross- bedding). Dolejší čásť [[jepíseĕná?]], pak přijde hrubší vrstva štěrková, s větší mi valouny v hořejší části (hlavně bulížník opět), a pak hlinitá vrstva. Stálý dešť překazil další prácí, a vratili jsme se do [[Strornovky?]], a po [[káře?]] do Prahy. Večer v 6 hod. jsem měl řádnon přednášku, a v 8 hodin čes [[kénun?]] Ùstřed [[ní]] [[nun?]] spolku škd. áăčćéĕǐíňóŏřśšýž
[[underlined]] 25 června, 1914, ve čtvrtek [[/underlined]] Ráno jsem šel na Smíchov, dle úmluvy a p. [[Halaburtern?]] navštívit 1 [[superscript]] [[underlined]] mí [[/underlined]] [[/underlined]] Obecnon Školu Dívčí na Smichovĕ. Škola je 1-6 třídní , a jen pro děvčata. Vedle je škola [[insertion]] ^ 5 - třídní [[/insertion]] pro hochy. Škola dívčí je v staré sírkarnĕ, a také se tak obecně škole říká. Navštívili jsme všecky třídy, počínaje od nejnižší. [[underlined]] I Třída [[/underlined]] . Počty. Podá otázku a táže kdo jé zodpoví. Na ty pak volá. Odpovĕdé jsou vždy v plných vĕtách. Jedna malička která řekla že 5x2=6 byla nucena počítat na [[prsteck?]]. Učitelka dobrá. Zpívá ponĕkud, ale málo . Ma 59 žakyň. [[underlined]] II Třída. [[/underlined]] Mluvnice. Rozebíraly věty. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary]] 1914 TRAVEL DIARY [[?]] [[/tab out top of diary]] [[upper right]] 43 [[/upper right]] Dávány otázky a veden hovor. Co podmět, atd. [[strikethrough]] 32 [[/strikethrough]] Též se zde všude užívá rodinného jména. Jaké i (y) se píše, - mluvnice a pravopis. V obojetných souhláskách mají seznam slov pro tvrdé y, a ostatní jsou mĕkké. Z vyslovuje "že". [[underlined]] II Třída. [[/underlined]] (vlastnĕ II školní rok) Počty. Užívá vždy "polovina". Starší učitelka. Division. Též II rok. Počty - 32. III. [[underlined]] Pan řiditel. Dal zazpívat rakouskou hymnu. Je přisný a určitý ve sveru způsobu. Je již starý pán. Pak pěkné zazpívaly lidovou, prostou píseň. Též choval "Sv. Václave."
Řidí zpěv dobře, a je vidĕt zĕ na tom si dá záležet. Má 52 žáček. Má před ními, - napřed nad tabuli, ukázky mír a váh co stalý příklad Dal jím pří malé přestávce [[housky?]]. IV [[underlined]] Třída [[/underlined]] - Od 10-11 let. Dĕlají se přestávky 5 mín. mezi hodínami, a jedna, delší, 15 min. Zde byl přírodopis. Žákyň 52. Čiperné skupení. Učitelka mladší. Rozebíraly dub: kůru, místa kde roste, atd. Rozprávka o dubu, - povídka o čertu který mĕl dostat chudáka až listí z dubu opadá. Dub je[[strikethrough]] k [[/strikethrough]] ale podržel, a čert se tak rozlobil že trhal listí, a tím je listí řezané. Plody jsou [[nýívané?]] co krmivo pro vepře Bagonnské vepře, pĕstované v lese toho [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 45 [[/upper right]] jména, jsou krmeny hlavnĕ žaludy [[Žmĕnila?]] práci a čtli. Ménĕzde zpívají, a pĕknĕ ctou, s vývazem. Conversation is a strong feature of all the work. Hovořili též o čtení. Bĕhem rozprávky drží obĕ ruce před sebou na krájí stolku (desk). IV - [[underlined]] Současná [[/underlined]]. Zde je učitelka [[zpĕvn?]]. Zpívají ve dvou hlasech, ve dvou skupeních. Ucitelka je dobrá ředitelka. Pak zpívaly ve třech hlasech. Též jeduchlasovou, - slovenskou Učitelka je dospělá, dobrá. V. [[underlined]] Třída. [[/underlined]] Zde je 56 žakyň. Mají [[posunovasĕ?]] červné tabule (jako v geolog [[ickém?]] [[ústave?]]).
Učitelka starší, dobrá. Měly přirodozpyt. Plody [[rostlíu?]], Kukuřici, rýže; - spojila kukuřici a rýži jako rostliny potřebující mnoho tepla a vlhkosti! Též luštěniny. Vysvĕtlila části hrachu. Též části květu. V [[overwritten]] l [[/overwritten]]nasledujici hodinĕ (totiž druhý den) v tomto předmětu opakuje se pak práce [[dmšḿ?]]. Trošínku zpívají. Většínou si hledí práce a nás si nevší mají. Ani rodiče nemohou navštíviti školu bĕhem vyučování. Řidici učitel příliš často vyrušoval práci, - vskákal do řeči, atd. [[underlined]] VI Třída [[/underlined]] . - Slečna Konopásková. 19 [[žákyři?]]. Měla z počátku 34, [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY &"]] [[upper right]] 47 [[/upper right]] avšak jakmile dosáhnou 14 [[underlined]] [[superscript]] lu [[/superscript]] [[/underlined]] roku prestanou. Je to škola (třída) zvláštní, - pro slabší žákyně. [[underlined]] Zeměpis [[/underlined]] - Dĕvčata různé země [[Evropy?]] na mapĕ, a též jejich hlavní města. Když děvčata šly k mapĕ poklonily se nám: jsou 13 a 14 roku staré. Učitelka je nová, ale dobři učí. Toto jest první její rok. Mluvila o slovanských zemích, a nazvala ostatni Slovany "bratry". Pak jim vyprávěla o těchto národech, a pak se vyptávala. [[line]] V celé škole je 545 katolíků 12 evangelicků třech cirkví. Jsou nucení udat náboženství v zeni uznané. [[line]] Též jsme navšlívili městskon Dívčí Školu. Hlavnĕ jsme prohlédly [[pĕknou?]]
botanickou zahrádku, kabinety, dosti bohaté; kapli, a tělo cvičnu. Jsou zde třídy [[strikethrough]] od [[/strikethrough]] 6, 7 a 8. Vobecni škole je 5 tříd, jen slečna Konopásková ma výjimečně 6 [[superscript]] [[underlined]] [[tvi?]] [[/underlined]] [[/superscript]] třídu pro nedochůdčata. Odpoldne, po obĕdĕ, jsem se přípravoval hlavně na večerní přednášku. V 6 hodin jsem přednášel spolku Přátel [[Stavzet?]] ností, Přednáška byla osvětlená, a jednota hlavně o loessu, jeho uložení, a jeho vztak na věk [[človĕka?]]. [[Rozebral?]] jsem hlavně [[přípsay?]] "Lansing Man" n "Nebraska Loess Man". V 1/2 8 pak jsem jel s prof. [[Velen[[strikethrough]]i[[/strikethrough]]insky,?]] na na Vinohrady, na pozvání, a sí [[castrul?]] jsem se [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY &"]] [[upper right]] 49 [[/upper right]] schůze jejíž učel urel býtí [[sbliztni?]] různý [[di?]] stran.
[[blank page]] [[end page]] [[start page]] [[underlined]] 26 [[superscript]] [[underlined]] ho [[/underlined]] [[/superscript]] června, 1914 v pátek [[/underlined]] Dopoledne jsem navštívil prof. Drtinu, v jeho bytĕ, Smíchov 785. Pohovořil jsem s nim po delší dobu o žá done nosti zavedení blížšich styků s Čechy Americakymi. Budeni hledĕt získat jeho [[acreb?]] prof. Massykana přednášku. Hovořili jsme o [[vži vású?]] angličiny místo nĕmčény ve spisech Souhlasí. Pošle pedagogický časopis servináři. Prof. Drtiva je velmi rozšafný, [[rozninný?]] a s chopný nuž. Odpoledne jsem vzal diapositivy a šel jsem do byto prof. Neňice. Zde jsme vybrali co si přál, a velmi milé jsem se s prof. a pí. Nĕmcovými pobavil. Maji
na smíchovské stranĕ pĕkné místo, se zahradkou. Pak jsem se navrátit a připravil věci k poslední mé řádně přednašce, o 6 [[underline]] [[superscript]] tí [[/superscript]] [[/underline]] večer. Tato jednala o loessu, a jeho vztahu k otázkám fyto - geografickým o nichž jsem mluvil. Po přednašce jsem jel v automobílu s p. a dceron, k prof. Masarykori, de jsem strávil [[přĕjeninny]] večer. [[Večercli?]] jsme zde též. Paní Masarykori, ač američanka, mluví pěkné česky, a syn i dcera též. Též prof. Masarykori si [[zamlouvá?]] užívání angličiny místo [[nĕmčeny?]] [[vespřsech?]]. Vrátil jsem se domu po 11 [[superscript]] [[underlined]] 6' [[/underlined]] [[/superscript]] . Velmi bohatý den. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL DIARY &"]] [[upper right]] 53 [[/upper right]] 27 června, 1914 v sobotu. Pracoval jsem v Universite a doma, a obědval jsem doma. Odpoledne jsem chtěl dostal peníze, ale banky jsou v sobotu odpoledne zavřeny, - a v nedĕli, a následující pondělí též [[mbudon?]]] úřadovati (neb je v pondělí svátek!) a tím se moje cesta do [[leher?]] a Srbska zdrží. Odpoledne jsem strávil na poštĕ (a celním oddělení pošty) [[os?]] dvě hodiny poptávkami po kukátku. Žádný nic [[neci?]], a posilali mně od jednoho úředníka k druhému, - a opět zpět! Jeden čelní úředník konečně docela zvolna jal se prohlížeti ploche obálky (jako na velké psaní), neni li
mezi nímí muj balíček obsahují cí kukátka! Prošel jsem celnín oddĕlením a tain redĕlẏ dvĕ řady ńrĕduíku z níchž vĕtšina lelkovala. Po [[veŭři?]] jsem šel domu. Byl jsem tíž odpoledni cluvílú v mresemur s [[overwritten]] [[pref?]] [[/overwritten]] [[Det?]] . Bayerem. Před víření jsem dal svoji poslední přednášku lur v Praze, před sborem "Pražský krajinský spolek učitelů škol měšťan ských," což byla zaří zené hlaově p. Pacákem Navitěva byla slabá, neb jest již konec roku, ale zájem byl dostatičný. Pak jsem šel k večíri, a po tí domn., - po procház u na Smíchov. Mervil jsem O školských pornerech ve Spoj. Státĭ ač oznámeno " O jsmĕ reck [[lechů or Cechů?]] ve spojený et [[Bentiak?]] ja o tamnu školstor-" [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 55 [[/upper right]] [[tab out of top says "1914 Travel Diary"]] [[underline]] 28 Června, [[/underline]] 1914, nedele. Ráno jsem šel na Hradčany, a fotografoval jsem. Pak jsem pracoval ve sklenníku, a přivedl jsem prácí s vrabami ke koncí. Večer jsem psal, a tíž připravoval [[diapontivy?]] pro Dr. Daneši. Psal sem na pojednán o poměvech vysokoškolských v America, as ve snyslu v jakém jsem mluvil před [[slurem?]] professoni v Palace Hotel. Upravil jsem rĭzní vĭcí na cestu, psal jsem, a vřibeci kaval přípravy na cestu do Vídvů a Uhev.
[[underlined]] 29 cěrv., 1914 [[/underlined]] v ponděli. [[end page]] [[start page]] 57 [[underlined]] 30 [[superscript]] th [[/superscript]] cěrv., 1914 v riterý [[/underlined]] Ráno jsem vše vzal nelon na cestu, a šel jsem na banku pro perize. Pak jsem chirlku návotine kosulát americký, a poslal jsem telepamy prof. [[Košamirori]] a Bertě. Nechal jsem zavazadla n Zlaté Husy, prošel jsem se na smřchorské nábieži, [[insert]] (saw great rush of laboring men for the saloon at noon! with cane, etc.) [[/insert]] a v 1:36 ovpd. jsem vyjel do Viduě. Po vyjeli z Prahy je krajina otevřená, vlnitá, obili je krásué, a žito zraje. U haždé staničky je strážnik s praporečhem ("at attention") He stands with his red flag. A number of officers, riding 2[[superscript]] nd [[/superscript]] class, sent their soldier valets into the 3[[superscript]] rd [[/superscript]] class coach with all their baggage, and
they filled everything. Cheeky lot! At Řičany I saw a woman heaving coal in a car. The country around Řičany is more rolling. Před Senohraby se krajina stavá drsnejši a malebnijři, a lesnatá. To se táhne až tinieř k následnjici stanici, - v levo. Překrořili jsme Sazavn n Čerčan-Pišeli. For some distance, beyond Čerčany, - [[strikethrough]] to Benešov [[/strikethrough]], - the country is rougher, and then more rolling to Benešov. Konopiště is to the right in woods on hill. It is the first stop. A woman sold water at the station in glasses. To the left beyond Benešov is a long line of timbered hills. To right cultivated rolling land. [[end page]] [[start page]] 59 The "silnice" are everywhere bordered with white stone-posts where there is an embankment. We are running parallel to a more or less timbered ridge to left. We stopped at Votice. There is much happening along the line. We passed Heřmaničký-Sedlec, a large village. The line of timbered hills to left continues, and some appear on the right. Much timber here. Beyond the next village the country is more open, especially to right. We passed around a great curve, & far to right a range of timbered hills appears, - almost mountainous. Another village, & there a long stretch of rolling country with fields and graves. A woman at Votice passed water, - all from one glass! The town [[insert]] ^ of Tabor [[/insert]] is large & has a nice lake. A fine place. Beyond, along the river there
is much timber. Just beyond Planora we passed through a fine forest. Soběslav is also a larger place, - with a tower. Veselí-Mezimosti is also quite a place. The country is all rolling; - then more gently, with many groves and belts. We passed between two large fish ponds and stopped at Třeboň. The country is gently rolling or quite flat. Much timber. At chlumec there is a forest opposite the depot. Beyond this are flat woods, mostly Scotch Pine. The soil is sandy and fine ground. There is much new timber set out. At Suchdol there is much cut timber (wood). Southeast of the boundary broken mountain ridges appear. Many potatoes are raised in this part, and some rye. There is much cultivated timber, - a sign that the soil is poor! In Cmunt (Gmünd) only German inscriptions appear. I reached Vienna at 7.45 P.M. (Fr. Jos. depot) and met Bertha and Paul. We took car at once for their room. [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL"]] [[upper right]] 61 [[/upper right]] [[underlined]] 1 července, 1914 ve středu. [[/underlined]] [[Sprait?]] [[overwritten]] [[Spa?]] [[/overwritten]] jsem předešlou noc n Berty a Pavla, v č. 18. [[Lazaretle gasse?]] [[Dorv?]] 17, I Stock - Wrin IX. Ráno jsme vyšli na Ringstrasse, a pak jsme udĕlali okružní cestu po [[Vidni?]]. Jeli jsme okolo domu v nĕmž Beethoven zemřel; [[Anevsberg?]] paláce; Nát. Hist. Museum; with pack + opposite is the Royal stables, - a large building. Vidĕli jsme mnoho českých obchodních jmén, správnĕ napsaných. Vidĕti jsme velký trh; palác š [[vavcenberkshý?]]; onĕstský park; dům parliamentu; and opposite to it a part of the Royal Palace garden; sochy Goethe
a Schillera; Belvedere, Ferdinandůi palác; a mnohé jiné. Celkem dělá Videň dojem novovekého města, ne příliš čistého. Zastavili jsme až [[vcuken?]] Na zpáteční cestĕ jsme viděli Schubertovo rodiště, na nĕmž deska s basreliéfem. (Viz tištěný program jízdy.) Vrátili jsme se k obĕdu, a odpoledne jsme jeli (s Berton) do Schönbrumiské cís ařské zahrady, udĕli jsme urnĕle ořezané (z jedné strany rovně [[image - tree?]] ) tak že tvoří stěny; mramorové sochy naloupené v Italici v rakouske - itálské válce; palác císaře; velkou zoologickou zahradu, [[end page]] [[start page]] [[tab out top of book: "1914 TRAVEL"]] [[upper right]] 63 [[[/upper right]] s americkým turem, zebu, europským turem, a množství jsmé zvĕře, ptatetron, atd. Vel[[strikethrough]] [[l?]] [[/strikethrough]]mi krásná zahrada, palác však nedělá tak mohutný dojem jako Hradčany. Předně je palác příliš nízko, a pak budova sama není tak imposantní. Navrátili jsme se k večeři, a večer nás navštívili p. a pí. Watzl. On byl v Americe, a jeho manželka byla v knihovnĕ s Berton. Je [[Jrčanku?]], a bude jí těžko přizpůsobuje se životu v zemi kde žena málo platí. Možno že n navrátí do Americky, a bude to pro ní štěstí. Šli jsme trošku pozdě spát.
[[underlined]] 2 če., 1914 - ve čtvrtek. [[/underlined]] Ráno jsem se připravil na cestu do Budapešti, a vyjel jsem v 9 [[underlined]] 10 [[/underlined]] hodin dopoledne. V kupé v kterém jsem jel seděl pan, dle všeho [[Uher?]], ač mĕl židovský ráz, a dáma se [[sysckem?]] a dcerkou. Mluvili Maďarsky, - první rozprávka kterou jsem kdy slyšel, - a bylo mnĕ nápadné že téměř úplnĕ schází hrdelní zvnky. Dama byla Rumunka, a mluvila též Nĕmecky a Anglický. Z Vidnĕ do Bruck-Királyhida se táhne úrodná planina, - a jihozápadně je vidět v dálce hory, a ještě dále k severovýchodne též. Od Bruck-Királyhida se táhne [[end page]] [[start page]] [[tab out top of page: "1914 TRAVEL"]] [[upper right]] 65 [[/upper right]] široké údolí, velmi úrodně, s kopci [[sercrový?]] chodnĕ, a planinou jižně. Krajina je celkem stejná až po Komarom, kde jsme viděli Dunaj, který se zdá, v poměru k skutečným velkým řekám, dosti malým. Mezi Uhry je mnoho snědých, s černými oči a černým vlasem. Oni řihaji "Ongáry" (vysloví se "Ongary") Jeli jsme blíže křidových (na pohled) skal když jsme opustil Dunaj. Vypadá to jako by zde mĕli "stone-crusher", aneb továrny na cement. Právĕ nežli k tomuto místu přijedeme, jedeme okolo vesnice pozůs távající z bidných chatrčí.
Dle všeh bydlí zde dĕlnici Chatrče jsou zbudovaný z holí, konskŭ prken, slámy, atd. Zde [[vjedune?]] do drsné krajiny, pokryté z částí lesem. Hřbety, a urchole kopeů často zde postrádají stromy, a jen dolejsi stráně jsou přikryty. V čelí této krajme [[insertion]] ^ (do Pešté) [[/insertion]] je mnoho pšenice a ovsa, avšak kukuřice je velmi máslo. Tĕž dosti bramborů. Kopec zdají se táhnouti hlavnĕ podél Dunaje a přítoků. Jeli jsme okolo vesníce v které jsou doškové střechy. Příjel jsem do Budapešti ve 1:40 hod. odpoledne, a hned jsem jel k. dru. von Degenovi, [[end page]] [[start page]] [[tab out top of diary: "1914 TRAVEL"...]] [[upper right]] 67 [[/upper right]] v nadeji že od nĕho dostanu radu na cestu do Bĕlehradu. Nebyl však doma, a rozhodl jsem se že zŭstanu, a navštívil jsem jej pozdějí (ve 4 hod.) a pobyl u nĕho do .7 [[superscript]] hodín [[/superscript]] . Jest muž velmi příjemný a pohostinný. Vždy vysloví "Sláv"- "Slejv", Chce semena zvláštĕ z plevele z pšenice, jetele a alfalfy. Vydáva sešity trav uherských, = Gramina Hungaria, - po 10 K. Má jíž 7, a nyní 8 [[superscript]] [[underlined]] mý. [[/underlined]] [[/superscript]] Zaopatří jednu sbírku za semena plevele. Přije se též [[underlined]] Cyperaceae [[/underlined]] a [[underlined]] Graminene [[/underlined]] z Ameriky. Vymění jíné uherské rostlíny. Put up at hotel = "Jozsef Fo"herceg Száallado" - (a Kavehaz = café) Arranged to go out with Dv. von Degen next day. áăčćéĕíǐňóŏřśšýž
[[underlined]] 3 července, 1914, v pátek. [[/underlined]] Spent the day in the field with Dr. von Degen. We first went to Soroksár (Šorokšar), and walked to the Danube, and then had boat take us over to the Island of Csepel. This is an imperial game preserve, but Dr. von Degen has a permit to use it. It is a "sand - pusta", very similar to the larger and more distant sand pusta at Nagy Nyir ("Nádži Nýr"), but it has had some scotch pine [[insertion]] ^ and [[underlined]] Robinia pseudoacacia [[/underlined]] [[/insertion]] set out on it, and this of course changes it. Dr. von Degen wants seeds of [[underlined]] Helianthus [[/underlined]] and [[underlined]] Cuscuta [[/underlined]] [[end page]] [[start page]] 69. When we came to the Danube we found a heavy growth of tall coarse plants along the sandy slope up from shore to bank, & Dr. von Degen said this kind of formation is what the Russian botanists call [[underlined]] "burian" [[/underlined]]. Among the plants in this we noticed: [[list of plants in two columns]] [[first column]] Artemisia Plantago Arctium Rumex Convolvulus Eryngium Verbascum australia Oenothera biennis (in[[?]]) [[/first column]] [[second column]] Echium vulgare Leonurus cardiaca Onopordum? a[[?]] Hybrid; - Found snails here. Paldh[[?]] nigrum [[/second column]] We walked over (across bridge) to first island, and here saw many hydrophytes & some sand plants.
On the first island we found: Lemna polyrhiza Sagittaria hydrodus Typha angustifolia Riccia fluitans Potamogeton perfoliatus Poa palustris Cinna arundinacea Scirpus radicans Butomus umbellatus Glyceria aquatica Spiraea ulmarius (large) Cornus sanguineus Lycopus europaeus Valeriana officinalis Alisma plantago [[overwritten]] [[?]] [[/overwritten]] Myriophyllum spicatum [[Erlantha philanlum?]] [[end page]] [[start page]] [[bookmark]] 1914 TRAVEL DIARY & FIELD NOTES AUSTRIA-HUNGARY [[/bookmark]] 71 [[text obscured by bookmark]] ythrum salicaria [[text obscured by bookmark]] alium max [[text obscured by bookmark]] ium latifolium [[text obscured by bookmark]] ragmitis communis [[text obscured by bookmark]] rynyrin gracili [[text obscured by bookmark]] drocharis morsu (in fl) [[text obscured by bookmark]] ium angustifolium [[text obscured by bookmark]] eocharis palustris [[text obscured by bookmark]] mex hydropiper --- [[text obscured by bookmark]] irpus lacustris [[text obscured by bookmark]] amogeton pusillus " [[Ditto for: Potamogeton]] pectinatus [[text obscured by bookmark]] anum dulcamara (in water!) [[text obscured by bookmark]] chys palustris These were all in water, or in very wet places. [[text obscured by bookmark]] addition to these other plants [[text obscured by bookmark]] noticed, but not systematically.
On the first island we found: Lemna polyrhiza Sagittaria hydrodus Typha angustifolia Riccia fluitans Potamogeton perfoliatus Poa palustris Cinna arundinacea Scirpus radicans Butomus umbellatus Glyceria aquatica Spiraea ulmarius (large) Cornus sanguineus Lycopus europaeus Valeriana officinalis Alisma plantago [[overwritten]] [[?]] [[/overwritten]] Myriophyllum spicatum [[Erlantha philanlum?]] [[end page]] [[start page]] 71 Lythrum salicaria Galium max Sium latifolium Phragmitis communis Eurynyrin gracili Hydrocharis morsu (in fl) Sium angustifolium Eleocharis palustris Rumex hydropiper --- Scirpus lacustris Potamogeton pusillus " [[Ditto for: Potamogeton]] pectinatus Solanum dulcamara (in water!) Stachys palustris These were all in water, or in very wet places. In addition to these other plants were noticed, but not systematically.
On Csepel Island we observed plants more closely, and Dr. von Degen identified them as we proceeded. We first entered a somewhat wooded border, and then examined the plants in open places. The following were noted, and I collected those marked x: √ x Alyssum tortuosum (pillow) √ x Festuca vaginata √ x Linum pannonicum √ x Cytisus anatinus √ x Tragopogon floccosum √ Gypsophila paniculata √ x Crepis rhoeadifolia M.B. √ x Cyrenia (?) angustifolia √ x Secale fragile √ x Koeleria glauca √ x Melica transylvanica [[end page]] [[start page]] 73 √ x Bromus vin[[?]] √ x Linum austriaca (?) √ . Peucedanum arenariu √ x Sedum acre. √ x Euphorbia gerardiana Jacq. √ x Alsine verna √ . Scabiosa ochroleuca (?) √ Gypsophila [[hep?]] √ x Sireirra (?) angustifolia √ x Dianthus fronludius[[?]] √ x Phleum Boehmeri (?) √ x Verbascum lychnitis [[line across page]] Here on some of the dunes (or knobs) appear certain mountain forms, - in sand: √ Polygonatum latifolium √ [[Ecoriomelus ?]] √ Peucedanum arenarium (bud) √ Polygonatum officinalis
√ Melandrium album √ Clematis erectum also noticed trees [[strikethrough]] and shrubs [[/strikethrough]] on sand: √ Populus alba (native) √ Ailanthus } cultivated √ Robinia pseudoacacia }[[cultivated]] (along river also Populus nigra) √ Crataegus monogyna [[underlined]] Following are additional [[/underlined]] sand species: √ x Carex nitida (a sand binder) √ x Calamagrostis acinus √ Achillea_ochroleuca √ Stipa graffiania √ x Camelina macropus √ Cynoglossum officinale √ Hyprophiti[[?]] paniculatus √ x Silene conica L. √ x Bromus squarrosus [[end page]] [[start page]] 75 √ x Bromus japonicus Thbg. √ x " erectus √ x " urlica √ x Secale fragile √ Mitrula Urlula muralis (moss) √ " tortosa (moss) √ x Astragalus virgatus √ x Anchusa officinalis x Veronica spicata √ Artemisia campestris L. √ x Allium sphaerocephalum L. √ x Juniperus communis √ x Thyra collina √ x Teuchrium chamedris √ Centaurea Tauschii √ Potentilla arenaria √ x Silene otites Sm. √ Helianthemum discolor var pustarium √ Ureum Eurenia mollis p
✓ x Sedum Hillebrandii ✓ Linaria alali ✓ Gypsophila arenaria ✓ Stipa capillare ✓ x Galium verum ✓ x Hypericum veronense? [[verun?]] ✓ x Centaurea [[saphsium?]] [[Enclieu?]] ✓ x Achillea multifida ✓ x Asperula [[overwrite]] [[?]] cyanchica L.[[/strikethrough]] ✓ x Pollinia grullen ✓ Ligustrum [[underline]] vulgare [[/underline]] [[insertion]] L. [[/insertion]] (by birds) ✓ x Thalictrum [[esthium?]] ✓ x Veronica [[chratin?]] ✓ x Achillea ochroleuca [[bu?]] ✓ x Ephedra distachia ✓ x Fumaria procumbens shrub evergreen At this point I took [[end page]] [[start page]] 77 [[underline]] Photo 24x [[/underline]] - Stipa, Ephedra, & Linum punnonicum., Alsine verum Populus alba (in background) large Verbascum lichnitis, Hereabouts also were: ✓ Euphrasia lutea ✓ Berberis vulgaris x Festuca vaginata Took photo [[underline]] 23x [[/underline]] Stipa graffiana, Linum. [[underline]] Photo 5 [[/underline]] - Linum & Stipa, and {Verbascum lichenitis (by umbrella. Scotch Pine in back, & Populus [[sign ?]] (which really belongs to [[river ?]])} ✓ x Dianthus serotina (white) ✓ [[Alhanna?]] ✓ Cladonia [[endivihlin ?]] ✓ x Astragalus [[onchyllium?]]
✓ x Onosura arenaria ✓ Crepis tectorum L. [[underlined]] Photo 24x [[/underlined]] - Sand ridge with [[underlined]] Pop. alba [[/underlined]]. ✓ x Scotch pine ✓ x Muscari communis ✓ x Anthericum ramosum [[underlined]] Photo 29 [[/underlined]]-Sandpusta , [[underlined]] Stipa, Koehleva [[/underlined]], etc. ✓ [[underlined]] Populus alba [[/underlined]] in back. Some ✓ [[underlined]] Pop. nigra [[/underlined]], and [[underlined]] Robinia pseudo [[/underlined]] mixed in. ✓ [[underlined]] Sciupus [[/underlined]] holoschoenus L. ✓ x Eremopym cristatum ✓ x Thymus Marshallianus ✓ Echinops paniculata (like thistle) ✓ Avena pubescens ✓ x Astragalus cicer L. ✓ Salvia nemsroca? ✓ Ranunculus polysutha - in shade ✓ Rumex acelosa [[end page]] [[start page]] 79 ✓ Tragopogm niger ✓ x Aristolochia clavata? ✓ Potentilla [[niger??]] ✓ Iris variegata ✓ x Coromilla varia ✓ x Achillea [[illum??]] ✓ x " [[dittos for: Achillea]] pannonica Schecle. ✓ x Acer tatarica fr. - extends to river ✓ Orobanche major (or Centaurea) ✓ x Orobanche alleni pink- ✓ x Polygala elongata - a var. of common species- ✓ x Alyssum arenaria ✓ x Centaurea [[Thomacher??]] (not open) x Carduus mitra - (in woods) Tragopogon vaniti x [[underlined]] Berteroa incana [[/underlined]] - (medical)
These sanddunes are rather more densely covered with vegetation than those at Muscatine, and somewhat resemble the parts of the sandy areas at Chicago which are covered with larger shrubs and small trees, - with the more xeroplytic openings here and there. In this part on Csepel Isl. the planting of Scotch Pine and Robinia has affected the appearance, and Dr. van Degen says that the sand pusten at Nagy Nyir are just like the Csepel area with the [[end page]] [[start page]] 81 [[left margin] Dr. Stahl of Jena also considers the summer resting feature as characteristic of the [[underlined]] steppe [[/underlined]]. [[/margin]] Scotch Pine and Robinia removed. Dr. von Degen doesn't regard the sand-pusten, - the real "pusten," - as equivalent to the steppe because there is no summer resting period. He applies the term "pusten" to these sandy areas, such as on Csepel Isl. and at Nagy Nyir He calls the salt areas "salt steppes" because they have a summer resting period during which the vegetation almost disappears. The prevailing winds here, according to Dr. von Degen, are from E. to West, there was a great sand plain east. The sand is at surface, loose, and practically free from humus.
We returned to Soroksár, took dinner at a restaurant, and then went by train to Kuns[[insertion]] ^ z [[/insertion]]entmiklós, to see the "sand-stepper". This is southward. We passed through a broad, nearly flat plain, which is locally more or less sandy. Nearer Budapest it is very sandy, and there are many vineyards. About 13 yrs. ago the [[underlined]] Phylloxera [[/underlined]] destroyed the vineyards on the hills, and the wine-growers came to these sandy plains. Southward there is richer soil, and the country had been long cultivated. It much resembles [[end page]] [[start page]] 83 our Wisconsin or Iowan prairies, even to the scattered groves and fields. It looks much like Northern Iowa, but there is little corn, wheat being the chief crop, with some oats. The wheat harvest is now well on. This plain runs to the Danube and the latter flows along the loess bluffs which rise to the west. Occasionally on this plain there is also a poorly drained tract. Here and there sandy hummocks also appear on the richer plain. About half way down to Kunsenfmiklos salty spots begin to appear in undrained places. At the station of Kiskun-Laczháza
I took [[underlined]] photo 28 [[/underlined]], looking E. across the cultivated plain. The rows and groves of [[underlined]] Robinia pseudacacia [[/underlined]], scattered about over the plain, look very much like our prairie groves. The station is some distance from the town of Kuns[[insertion]] ^ z [[/insertion]]entmiklós, which is situated on the banks of a large salt basin (or lake) in a great, flat plain. We walked in the direction of the town. There are salt flats, surrounded by cultivated fields, and there are several windmills in sight. We noted the following salt plants, and those marked x were collected: Lepidium perfoliatum " [[Ditto for: Lepidium]] ruderale [[end page]] [[start page]] 85 Hordeum gussoneanum Ononis spinosa Artemisia viridis Lotus corniculatus Achillea collina Beck x Plantago maritima x Lotus tenuifolius (yellow) x Agrostis alba x Atropis limosa x Tetragonolobus siliquosus fls. yellow [[Fletrium?]] perennis x Ononis pannonicus x Festuca pseudovina Hack. x Podosperumum Jacquiniana x Scirpus maritimus (very common in lower places.) x Ranunculus sardinus x Plantago tenuifolia [[underlined]] rare [[/underlined]] x Trifolium fragiferum L.
x Phalums pannomicus [[underlined]] rare [[/underlined]] x Juncus comprinus x Atriplex tatarica x Erythrea vulyane x Plantago major x Lolinum pereune x Matricaria chamomilla valgema x Medicago lupulina x Lepidium crassifolium Camphosma ovata x Astragalus austriacus Ceratodon purpureus (moss) [[line]] Photo 28 - Saline flat, & field beyond, [[strikethrough]] with windmills [[/strikethrough]] Shows white "blind spot" in fore. Only [[underlined]] Lepidium crassifolum [[/underlined]] and [[underlined]] Camphorosma ovata [[/underlined]] seem to be able to grow here, and that vary sparingly. [[line]] [[end page]] [[start page]] 87 Veronica anagalles Poa annua Eleocharis palustris Mentha pelegrina Butomus simbellatus (Fistuca pseudovina) x Aster pannonicus [[line]] [[underlined]] Photo 30 - Atropis limosa [[/underlined]] grass in tufts on sand flat. Windmills in back. [[line]] x Spergularia media Suarda salsola (no. fls.) x Centaurea Renana (on bank at edge, not a salt plant) Plantago hungarica [[line]] [[underlined]] Photo 2 [[/underlined]] - Salt basin, looking North, with stacks of [[underlined]] Scirpus maritimus [[/underlined]] hay (!) in background. Said to be good fodder! [[underlined]] Photo 8 [[/underlined]] - Looking nearly East across salt basin towards Kuns[[insert]] ^ z [[/insert]]eutmiklos.
Salsola soda Chenopodium glaucum (duras.) Potentilla anserina flr. Zrypsis aculeata (juv.) Polygonum aviculare The surface is whitish in places from salt. At edge of large basin I was mired in usual salt-basin slime, - seemingly dry on surface. We returned to the station, and to Budapest. Dr. von Degen insisted on taking my plants and having them properly dried and shipped. He himself puts up beautiful specimens, - or has his servant do it. [[end page]] [[start page]] 8[[overwritten]] 8 [[/overwritten]]9 During the day [[insertion]] ^ at times [[/insertion]] we carried on a conversation concerning other matters than plants. We saw Hungarian peasants with white "pajamas" called "gatě", á = Bohemian [[underlined]] a [[/underlined]] a = " [[Ditto for: Bohemian]] [[underlined]] ó [[/underlined]] s = sh. = š sz = s ö = as in German. Freemasonry is not prohibited in Hungary, but few belong. The real Hungarians are Calvinists. Many Slovaks and Germans are Lutherans. Germans, Slovaks & some Magyars are Catholics also. The language question causes bitter strife, - religion does not. The Magyar speech is all in fore part of mouth, - not in throat.
Cirsium arvense is a bad pest in Hungary. Dr. van Degen always speaks of "Slaves" for "Slavs", Bobajka is a Slav dish of honey & poppyseed, & other stuff. Fields are worked by Hungarian white oxen. Log houses appear. The grainfields are not as clean as in Bohemia and Germany, more like U.S. Houses are commonly scattered on farms as in America. Slovaks live chiefly in villages. Dr. von Degen says there is loess at Pomaz. We returned at night, and I returned to hotel after one of the finest days in Europe. Found Bertha & Paul at the hotel. [[end page]] [[start page]] 91 [[underlined]] 4 červenu , 1914 [[/underlined]], v sobotu. Went out a little in morning to look about the city. Bertha & Paul arranged to leave for Vienna at noon, and I started out to hunt up the Geological Institute, Stefánia rit, k. 14. I followed Stefánia rit. There are beautiful large sycamores in park adjoining. After some trouble I found the Institute, and learned that the Director, Dr. Lotsy, was not in. The assistant director suggested Százhalmbatta or Ercsi as good localities for loess. He called a younger man, [[insertion]] ^ who gave me the name of [[/insertion]] Mr. Peter Freitz, geologist, Stefánia rit, 14, [[insertion]]^ who works in loess. [[/insertion]] He speaks good English, and showed the Museum, in which are many
remains of mammoth (Elephas primigenius), 2 sp. of [[underlined]] Rhinoceros [[/underlined]], etc. In gravels they also find Bos. He also displayed specimens of loess, some gray and some yellow, from Hungary, & with it were samples manifestly not aeolian loess. Most of the samples are yellow, - a light yellow. Some samples of secondary loess, with gravel, etc., appear: others are heavy, brownish. Also an occasional sample, as XIV-1903V-Tapláry, of gray loess. This is only in layers, low down, - between loess and next stratum. Also XII-Györ. Some samples are sandy, rougher, [[end page]] [[start page]] 93 and certainly not like loess. These are always in lowest part. My guide said there are long stretches of loess (?) which are without shells, and they contain pebbles (small) and sand. These loesses also contain lime nodules (some in museum), many of them large. They look like ours. There are also samples similar to our heavier yellow loess. Some of the gray loess in the Museum has iron streaks and tubes. Along the Danube there is an upper reddish loess, - I was told. There is [[insertion]] ^ a [[/insertion]] samples of gray loess from Muzsla. He says loess is
60 - 70 in. deep on plain. I received some literature, with charts, and was advised to see the loess at the brickyards at Péczel. Went to Péczel in the afternoon. Found exposures just beyond Péczel, on the left (N. side) of the RR. There is here a whole series of exposures formed by excavations for the big brick yard. [[underlined]] Took photo 3 [[/underlined]] at [[underlined]] a [[/underlined]]. This is at the lowerend of the first exposure (nearest to station). It appears as follows: [[image - drawing of a deep layered soil profile]] [[labels on image]] Line of nodules, Vertical bank, Fossils all through. Slides (?) Looser yellow, sandier loess, Fossils. [[/labels on image]] [[end page]] [[start page]] 95 [[image - drawing of the map showing at the top a House, and at the bottom on the right a Parcel; line from right to left marked with points: g, p, e, d, c, x, a, b; bank, railroad ]] Photo 3 - at (a). " [[Ditto for: Photo]] 4 " [[Ditto for: at]] (b). " [[Ditto for: Photo]] 7 " [[Ditto for: at]] (c). " [[Ditto for: Photo]] 8 " [[Ditto for: at]] (d). This part at [underlined]] a [[/underlined]] appears (?) to be in in part slipper (at base). The lower part seems to be stratified. Collected fossils in upper bank, and also from lower sandier part. [[underlined]] Photo 4. [[/underlined]] at (b), near west end. [[image - pen drawing of hills and soil depth with marks of 10 ft. 6 ft. and 7 ft. high; Robinia trees; marks for bank is brush; at the bottom soil profile description of Darker, murky, reddish lower layer.]] [[Image labels]] 10 ft Robinia 6 ft Bank is brush 7 ft Robinia Darker, murky, reddish lower layer [[/Image labels]]
This dark part, & the oxidized reddish layer above, seem to be water formations. A few shells, mostly broken, were also found in reddish part. Many shells are broken in the loess. [[underlined]] Photo 7 [[/underlined]] - [[image: drawing of soil formation]] [[image label]] yellow loose sandy loess 12 to 15 ft. Tuft x x x=Horizontal stratified water formation, yellow with darker bands.[[/image label]] This is around turn as (c). The stratified part is horizontal, & certainly shows water action. It is in part concealed by talus, but much shows. Upper part, loess, is yellow. [[end page]] [[start page]] 97 [[underlined]] Photo 8 [[/underlined]] - at (d). [[image: drawing of soil formation]] [[image label]] 12-15 ft. yellow sandy 5 ft. yellow-grayish with iron streaks stratified water debris [[/image label]] That lower loess layer looks some like our older yellow loess, and comes near to some grays. [[underlined]] Photo [[/underlined]] 29x - at (e). [[image: drawing of soil formation]] [[image label]] Loess} 30 or 40 ft. Reddish} 8-9 ft. Reddish stratified [[/image label]]
[[underlined]] Photo 30 x [[/underlined]] at (f.). [[Image - drawing of the 4 soil layers, middle layer " Loess", and bottom layer marked "stratified"]] [[Image labels]] Loess Stratified [[/labels]] [[underlined]] Photo [[/underlined]] two photos. cut g) [[Image - drawing of the 5 soil layers; 1st Yellow loess depth of 12 - 15 ft.; next Dark bed; next three layers at the depth between 25 - 30 ft. with the middle Stratified layer]] [[Image labels]] Yellow loess 12 to 15 ft. Dark beds 25 or 30 ft. Stratified [[/labels]] The lower part of the loess [[insertion]] ^ (?) [[/insertion]] is also stratified, with bluish & brownish alternating. [[end page]] [[start page]] 99 The stratified layer does not appear as high in (e) & (f) as in g. It is likely, however, that is simply slopes down with hill, somewhat as in section (c). It appears that the true loess is rather thin after all. The lower layer are undoubtedly formed in water. There are water - looking layers of silt, and also sandier bands. Also strongly oxidized bands. In the past at (g) I found only a few fragments of shells. A rainstorm came up and I was compelled to give up, without being through. On return I picked up fossils in exposed marker x - yellow & gray loess. Returned to Budapest at night.
[[underlined]] July 5, 1914 Sunday. [[/underlined]] I concluded to remain, and return to Péczel. Started at 5:40 AM. It was somewhat cloudy, but clouds were torn. First stopped at cut (b) [[Image - pen drawing of the soil profiles showing various layers and structure]] [[1st layer label]] Darker soil sand 2 - 3 ft. [[/label]] [[2nd layer label]] yellow loess 10 - 15 ft. [[/label]] [[hill labels]] z z z z 12 ft. [[/labels]] [[layer label]] stratified [[/label]] [[line across the page indicating soil with dotted lines indicating distance]] [[line labels]] 42 paces 10 paces 41 paces 20 paces [[/labels]] The stuff at (z) is dark red and has appearance of some of our clayey [[underlined]] feretto [[/underlined]]. [[underlined]] At cut (a) [[/underlined]] section in two views appears as: [[image - soil profile showing various layers of soil]] [[1st layer label]] yellow loess [[/label]] [[2nd layer label]] sandy yellow loess [[/label]] [[image - side profile showing various layers of soil]] [[top layer label]] Side view [[/label]] [[middle layer label]] Yellow loess [[/label]] [[bottom layer label]] Sandy yellow - This may be side slump, or accumulation. [[/label]] [[end page]] [[start page]] 101 [[Image - map drawing of a road and a railroad with various buildings, and paced measurements]] [[Map labels]] Péczel Villas House Brickyard Longbank House Road 30 paces 15 paces 45 paces [[/labels]] [[Map shows positions of loess and other soil layers labelled]] b, a, x, c, d, e, f, g, h [[/labels]] [[Image - detailed drawing section of above map between b and d with symbols representing villa, loess layers, old house, pacing distances and overgrown areas]] [[Detailed map labels]] villa b old house a 30 paces 15 paces overgrown 45 paces x c d [[/labels]] Worked at section x. Here there is a bank of loess. [[Image - pen drawing side view of bank of loess]] [[Image labels]] side view Loess 12 ft 6 ft. Talus Road [[/labels]] The lower 4 or 5 ft. grayer. Took samples yesterday, contains fossils, & rusty root lines. The higher part of the bank is nearer centre. Fossils & gray loess show best at East end.
East end of cut (x): [[image: soil profile]] [[image labels]] yellow loess. Fossils Gray loess 4-6 ft. Fossils Talus Road [[/image labels]] The gray shades into the yellow, but change takes place in a few inches. Collected fossils. The yellow loess is sandier. It shows usual loess cleavage. The gray is harder and here does not show cleavage in dry exposed parts. At the east end of (x) there seems to be a little silt on slope between yellow and gray loesses, [[end page]] [[start page]] 103 about 10 ft. above the flat. It is thin, and runs out above (?). [[image: soil profile]] [[image labels]] slope yellow loess silt gray loess [[/image labels]] I went on to cut (c) where I spent much time in picking up shells. They are chiefly from a sandy pocket or layer, show in the figure. [[image: soil profile]] [[image labels]] cut c cut d sand pocket with many shells. silty & loessy, alternating, with shells [[/image labels]] Collected shells from both these spots. They are in the lower bank to left.
The fossils are thrown together, as where drifted. The real loess, yellow (upper part) is sandier, and has few fossils. As a matter of fact the change upward is not unlike that which we see along the Missouri, - but of course there is no stratified layer below in our Missouri deposits. [[underlined]] Took photos [[/underlined] as follows: [[underlined]] Photo 29x [[/underlined]] - looking north at (d)-The hills rise much above the cuts, and in all probability the loess runs up in blanket fashion. [[image - pen sketch of profile of hill]] [[image labels]] yellow sandy loess stratified [[/image labels]] [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - Looking west at (c) (22 1/5+) [[Image - pen sketch of the soil profile with pointed layers of "Tuft", "silt, stratified". "Talus"]] [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] (Same) 32 - 1/2. [[end page]] [[start page]] 105 At exposure [[underlined]] g [[/underlined]] took: [[underlined]] Photo 6 [[/underlined] - 22 - 1/5+ [[underlined]] Photo 1 [[/underlined]] - 32 - 1/5 - 1/2. Here the lower, stratified layers rise higher (hill cut back farther?), and show horizontal position beautifully. This is near the house at end of long bank. I found some shells (mostly broken), also in the silty darker layers of this exposure. They are scattered, few, and all broken, either by rough handling when laid down, or by the subsequent cracking of the material, which becomes hard, and checks, on exposure to drying. [[underlined]] Exposure [[/underlined]] (h) shows stratification of silt and loessy stuff below, and yellow loess above, as in breaking sections.
I found a few shells, mostly broken, and chiefly in the silt bands. [[underlined]] Photo 2 [[/underlined]] - old fashioned well, beyond cut (h). I returned to Péczel, and [[insertion]] ^ at 11:34 [[/insertion]] to Budapest, reaching latter at 12.10 P.M. I then took a train at 2:05 P.M. for Vienna. At 5.40, P.M. we passed five fields of wheat on flat plain. The harvest is on, and the wheat sheaves are piled up in curious cross-shaked shocks. There are white washed huts & thatched roofs in village just W. of this great field. Our first stop after passing these great fields was at Bruck - Királyhidal. It is the first station west of the village [[end page]] [[start page]] 107 which is west of the great fields. Here we begin to see the "rooster -feathers" of the police. The inscriptions in cars are: "Opasno van se nagnuti." "Nicht hinausbengen". "Epericoloso aporgersi" The name of Bucharest is pronounced "Bukarest", with a slight softening of the [[underlined]] k [[/underlined]]. At the first station W. of Bruck I noticed the shocks piled up so: [[Image - drawing of a cross shaped shock]] grain is always at center, butts outward. In some cases these were even three in a row: [[Image - drawing of 3 cross shaped shocks in a row]] Often also [[underlined]] two [[/underlined]] crosses. [[Image - drawing of 2 cross shaped shocks]]
As far as I saw, all the harvesting was done with a cradle. Saw threshing machine at one place. (Dr. von Degen told me that they could not use agricultural machinery because they had no one to repair it.) These are some very large continuous fields. There are alternating long strips of corn, oats & wheat, - 4 - 10 rows of sheaves to a strip. Looks well everywhere as far as yield goes. In the Austrian part there are no houses on the farms, as in Hungary. We passed a great cemetery on N. side at 6.33 PM, - with large church. Reached Vienna at [[strikethrough]] 6.05 + [[/strikethrough]] 6.40 [[strikethrough]] PM [[/strikethrough]] P.M., & at once took car for Pelikangasse [[end page]] [[start page]] 109 [[underlined]] July 6, 1914 Monday [[/underlined]] Visited with Paul & Bertha until 10.30 A.M., when I started for Spitz to meet Dr. Bayer. The day is fine and clear. Heligenstadt, the 1st station out,shows loess banks, - seem to be large. At Kritzendorf there are some banks in side-hill gulleys. The water of the Danube is yellowish with a bluish cast. Flags, red above, white below, appear along the river. Loess banks appear at edge of plateau at Königsbrunn; Unterstockostall. The lower part appears stratified, as at Péczel. These [[insertion]] ^ latter [[/insertion]] banks are on the right of the R.R. going out. [[end page]]
The next stop is at Kirchberg, where loess is about same. The banks are N of RR. The Viennese speak a broad dialect, Sógst, Etivó There are also low banks at Hadersdorf, - good. The hills along here are all terraced and loess, exposed in vertical cuts, - stands well. There are some terraces at Gedersdorf. At Rohrensdorf it is fine, and the terraces are nearby. They run all along the bluffs here. In places rock ledges project out above the loess terraces. The hills towards Krems are lower and farther back, but still terraced. The terraces evidently stand well. The immediate vicinity of Krems is not so good. [[end page]] [[start page]] 111 Beyond Krems the terraces are walled with rock, the slopes being rocky. Grapes are raised everywhere on these terraces. Beyond Unterloiben there are ruins of an old castle and walls on point of rock. It is said to be Richard Coeur de Lions castle. It is just at Durnstein-Oberloiben. The part of the river above Krems is narrow, and the country is rough and picturesque. Below Krems the valley is much broader. Passed through tunnel just beyond Krems, and others farther on. This picturesque region is [[insertion]] ^ called [[/insertion]] the [[underlined]] Wachau [[/underlined]]. I met Dr. Bayer & the English-speaking consul at Spitz, and had a chat with
them. They informed me that Dr. Wolff & Menzel were coming to see Bayer's sections about the 15th of August. Left at 3:14 P.M. for Krems, where I changed to a Vienna train. A slow, slow, train. On way took photos: [[underlined]] Photo 23 x [[/underlined]]- Hills across the Danube, heavily timbered with conifers, opposite Weissenkirchen 1/o Wachan. - At Stein - Matera there is a large castle across the Danube, - somewhat distant. [[underlined]] Photo 24 x spoiled [[/underlined]]. [[underlined]] Photo 8 [[/underlined]] Terraced hills with grapes at Stein - Mautern. [[underlined]] Photo 7 [[/underlined]] - Terraced loess hills at Rohrensdorf. A better station for loess is Gedersdorf. It shows terraces best. [[end page]] [[start page]] 113 We crossed the Danube near Tulln. The water is yellowish, and rolls like that of the Missouri. At Greifenstein (?) there is some loess up on rocky ledges. Below that it seems to be thin all the way down the slopes. There is also loess at Höflein a.d. Donan. At Kritzendorf there are rock ledges with loess (?). Not very good! Filter rocks appear in ledges in bluffs below this point. The best loess banks seem to be at Heiligenstadt. In the evening [[overwritten]] the [[/overwritten]] Dr. Shohan called and we spent a good natured, chatty evening.
[[underlined]] July 7, 1914, Tuesday [[/underlined]] We made preparations for the final going, and left at 9.00 A.M. for Plzeń. The train was crowded, so we secured a 2nd class place by tipping the conductor. We had a comfortable ride all the way, but had to repeat tip (to another conductor) beyond Cmunt (= Gmünd). We caught sight of Sumava from near Borovany. At Borovany there is a "hostinec" near the track, named "U Jana Žižky z Trocnova". Troenov is west of the track. The country here is rolling, with much timber and many fish ponds. Both indicate poor soil and the holding of large areas by a [[end page]] [[start page]] 115 few individuals. From near Budĕjovice we could see Šumava, forested [[insertion]] ^rounded [[/insertion]] mountains, to the southwest. Budĕjovice shows signs of much industrial enterprise. Beyond Budĕjovice there is more cultivated land, but also many fish ponds. The country from Hluboká beyond Nakři-Netolice becomes flatter, and nearly all of it is cultivated. A good view of Šumava is obtained from Vodňany... At Protivin there was much washing out on the grass. The women wash in the stream. Toward Ražice there is a rolling plain.
Beyond this to the southwest the wooded low mountains come close up to R.R. At Strakonice there is an old church west of track. This is quite a town. Saw seeders and harrows used in fields along the way. There are wooded hills to west all along to Horaždóvice. There is a fine view of Súmava to the southwest beyond Horaždóvice At Neponuk there is a castle on a wooded knob. At Štáhlava, to the west, there are ruins of the castle Lopata on the wooded hill. [[end page]] [[start page]] 117 We reached Plzeň at [[blank space]], and took a street car for the Hotel Svoboda, where we put up. After locating, we walked out and took some photos. [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - Radnice (stará) v Plzeň. [[underlined]] Photo 27 [[/underlined]] - Kostel Sv. Mikuláše ([[underlined]] spoiled [[/underlined]]) [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] - Dog team and drivers. These dogs cost him 400 K. Called on Jakub Burian, retired policeman, now serving in city bathhouse. He is 75 yrs. old (July 8[[superscript]] th [[/superscript]]). He is a cousin of uncles Jos. & John Černý. Černý was from Chrást, no. 7. Jos. Konvalinka was from Plavá. Mr. Burian is not quite sure whether father Konvalinka came from Planý near Plas, or from
Slavý. He said the Chrást parsonage is at Dejšina, some distance from Chrást. There is a church there, - the church of St. Simon, where the Konvalinkos and Charvits were married. Another cousin of his is Mrs. Šalander, in Solná ulice. Jeji nystarši deera je pi. Schamberk oḿ, na Petákovo náměsti, čis. 20, Neḿ však nyḿ doma. Jeji sestra je Jsi. Wollmanor [[in pencil]] [[??]] [[/in pencil]] náisle 255 Solné ulice. Grandfather Cerny was a brother of Mr. Burian's mother, Dorothy. Addren Pan Jakub Burián strážnik ve výslnžbě Zelenářská ulice č.4, Plzeň. [[end page]] [[start page]] We called on the Burians here in the evening, and found them living very simply. His wife is not strong-looking, and they are evidently not in very good circumstances. He was a soldier in the Austro-Italian and Austro Prussian wars, and served as a policeman for many years. He now gets a small pension. A married daughter lives in the same house. She has two boys. Mr. Burian reminds one of Uncle Joe Černý. We went to the hotel and I wrote, [[insert]] ^ studied routes, [[/insert]] and then rested. An original Plzeň institution is the "Bumbalatorium,", a saloon!
[[underline]] July 8, 1914 - Wednesday, [[/underline]] In the morning we started out for Dnešice to see Paul's uncle. On the way from the station, Dnešice-Žerov, to Dnešice I took photos in [[insert]] of [[/insert]] a large Scotch Pine Forest. [[underline]] Photo 5 [[/underline]] - (Vienna plate) The grove, at a distance, looking W. The trees on S. side are lower, - like my Mason City Maples. [[underline]] Photo 6 [[/underline]] (Seeds plate). Same grove, nearer view. [[underline]] Photo 3 [[/underline]]- Lower part of grove. The trees are 3-6 ft. apart. The black rings seem to be for purpose of keeping off caterpillars, etc. [[underline]] Photo 4 [[/underline]]- Václar Hanzlik's (Paul's uncle's) house in Dnešice. [[underline]] Photo 1 [[/underline]]- Street in Dnešice, with uncle's home first at end. [[end page]] [[start page]] 121 We had lunch at uncle Václar's house (he is married a second time) and then started for Krašave - in drizzling rain. Uncle Václar works in the coal mines, a little west of Dnešice, in the forest-covered mountains From Dnešice a broad valley or basin extends southeast. It is a beautiful region with every bit of it (practically) under cultivation. Václar Hanzlik gets 32 K. for two weeks works, -yet he is educating a son by the second wife. We started to walk to Krašave, but beyond the pine forest the rain was heavier, and we were glad to met the coachman of
the local dignitary who rents the [[statik ?]]2 (?) or [[panstir ?]]. He was a Pole, and accept a fee gladly. He drove us in the "pansky" carriage to Krašaver by way of Dolejsi Lukavice. It rained all the way. I took photos of house Paul's father was born in, - no25. Photo 2 - [[bracket]] Photo 7 - [/[bracket]] Different views of same. It rained, and rained and rained. We were driven to the R.R. station where I waited for a train [[insert]] from 2.20 until 5.12 pm [[/insert]] and Bertha & Paul went on to Dnevice to see uncle. I remained about two hours in the "hostinec", and there met an old German who spoke fair Bohemian- an interesting character. His notion[[insert ]] was that Americans are chiefly concerned in getting girls for immoral purposes.[[/insert]] Reached Pilsen at 5.44 pm, and remained in hotel. Paul & Bertha came in later. I went to Wollners, and to Buriavus (Reverse order.) [[page end]] [[page start]] [[insert in upper right corner]] 123 [[/insert]] [[underline]] July 9, 1914 Thursday. [[/underline]] In the morning Paul's relatives called on us at the hotel. Hajny Schnuberger a zena (tita Pavla), pr. Josefina (Fr. vdova) Hauzlihova,syn Nac. Hauzlika ko frvin[[?]] zene (policista v Plzni) a sym fro druhe', student. We visited with them awhile, and then [[insert]] we called on [[/insert]] Mrs. [[insert]] Augusta [[/insert]] Gamberk, [[insert]] with Bevian [[/insert]] who is not in good health. We then went to Wollners, and Mrs. Wollner took us to the famous "Měšťanský" brewery. The brewery is an extensive property, but some of the methods look primitive. Their beer "Urquell" is advertised all over Europe. Mrs. Wollner is a shareholder. It seems that there were about 65 properties with the brewing rights
which were coordinated in the company. The company has since purchased some of the properties and thus acquired the rights. This still leaves about 50 rights held by private individuals. In the afternoon we had another visit from Paul's relatives, and later we visited [[Buriane?]], and received pictures. The day was disagreeable, and mostly rainy. In the evening we called on the Wallner's again, and had a pleasant visit and big supper. Mr. Wollner is a book printer (?), + his son Emil is secretary of the [[ ? ? ? ? ]] This concern is new, + and is developing [[end page]] [[start page]] [[insert, top right corner of page]] 125 [[/insert]] a fine business with [[kashin?]] products from the [[?]] at [[?]]. Met three daughters of Mrs. Wollner, one married, and two ? at home. Both someway deaf, like the father. Mrs. Wollner is a very jolly woman who reminds one of some of the [[Charvats?]]. Her son is a keen, bright + young business man, very up to date. He wants me to come back and see the factory. They manufacture sanitary closets, bath tubs, etc. In a chat with Burian I learned that Jos. Kile's mother was a sister of Burian's mother. He said that Mary was born in the old Čery house, [[? ? ?]]. Jos. Kile and Mrs. Śedivre were brother and sister. [[? ? ? ? ? ?]]
[[underline]]July 10, 1914[[/underline]] [[underline]]Friday[[/underline]] Could not leave on early train because waiter had put my fountain pen away and I could not get it until late in the morning. We left for Chrast at 10.[[superscript]]21[[/superscript]] am. Plezň is somewhat old-fashioned, fairly clean, and not so high-priced in some things as Prague. There is the usual slow, comfortable way of progressing. (When we came in [[subscript]]^[[/subscript]] [[superscript]]day before[[/superscript]] yesterday, and started off with our baggage, one of the draymen made a vulgar remark (o polibeni [[?]] - ) It seems that such "self-help" attracts attention everywhere, both in Austria and Germany. A man may be about [[?]], and he may be a big strong fellow, but he must not carry his baggage - he must strut empty-handed with [[end page]] [[start page]] [[top right corner]] 127[[number 7 is heavily marked over a number 6]] a "diener" trotting along with his baggage. The turned out quite well,- bright most of the day. The town of Chrást has had something of an industrial boom, but the old town still struggles along the slope. On a narrow street leading down the hill from the "main" street, we found the old Černý house, no. 7. A widow, Mrs. Surchý, (who was an Jilek) now lives there with a daughter. Mrs. Suchý is not well. She is a widow. She says that the house is same as of old, and that the ornamented[[?]] door is the old door, - probably made by the grandfather Černý. They keep hay in the garret. The barn is not the original.
[[underlined]] Photos [[/underlined]] 7 & 8 - House no. 7. [[underlined]] Photo [[/underlined]] 29x - The door and front of cottage. [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] Looking up the road (on street) west, past the house no. 7. - The house is on the N. side. Bert & Paul are in it, also Mrs. Suchý and daughter. The house next east was Kile's (Sonkupik's) old house. [[underlined]] Photo [[/underlined]] 3 - Sonkupik's house. Visited the Ulěó, and found Mrs. Dvořak of Cedar Rapids (who was [[strikethrough]] a [[/strikethrough]] Miss Ulč) with her little daughter. Miss Ulč is a cousin [[insert]] ? [[/insert]] of George Ulč. We walked to the village Dejšina, where the church and parsonage are located. We called on the priest (farář), Rev. [[end page]] [[start page]] 129 who hunted up the family records. The priests room is tumbled around, dishes, papers, statuetts, etc. all mixed up, and the dogs were sleeping on the records. The records are kept partly on open shelves, and partly tumbled about. There are 3 dogs and 2 girls (huchařley?) here. The parsonage was built in 1352 the church earlier. Secured the following [[insert]] marriage [[/insert]] records: "Josef Konvalinka, tovaryš sebýrnicky, v Chrástu, syn Františka Konvalinky, krejuho v Hřeschlavy, č.14, a Barbory, rozevé Hájek, [[insert]][[strikethrough]] [[????]] [[/strikethrough]][[/insert]] z Radnic. Cerný, Anna, - acera Jana
Černýho, mistra sekýrnickéh v Chrástu, a Rosálie, rozené Brožik, z Nové Huti. Sezdáni 31 ledna,1853. V. Dějsině. Karel Jiratka, kaplan. Svědkovi: Čechura, Dominik, mlyniř Jakob Suchý, mistr slévoiský v Chrástu. Jos. Konvalinka, 30 r.stas. Anna Červaá 21 r. Grandfather Jan Černý was a son of the deceased František Černý of Chrást, no.7, and Alžběta, born Šourek of Chrást. Grandmother Černý was Rosálie, daughter of Šebastian Brožik, chalupink in Nové Hutě (Nová Hut) and Marie, born Zika, from [[end page]] [[start page]] 131 Hrádek, no. 18. She [[insertion ]] (Anna) [[/insertion]] was born August 9, 1832. Jos. Konvalinka, nasozen v Hřešohlavech, [[insertion]] c. 30, [[/insertion]] 21 pros., 1821, Otec Fr. Konvalinka, krejči, a matka Barbara, rozena Hájck, dcera Matyášc Hajka, měštana v Radweick. Kritin ten saneý den in Hřesohlavech. PP. Farář Adolf Skřivan v Dejšině. Went out to look at church and take photos. [[underlined]] Photo 27 [[/underlined]] Looking N.E. at church. [[strikethrough]] of [[/strikethrough]] "Kostel Sv. Trojice a Sv, Šimona a Judy in Dejšina. [[underlined]] Photo 28 [[/underlined]] - --Interior of church,-old altar. The church was "sklenut a obnoven" (Counted 500)
in 1696. Rebuilt in 1851. The altar goes back to 1696. [[underline]] Photo 4 [[/underline]]- goose pond in Dejšina. [[underline]] Photo 1 [[/underline]]- Looking S. across Dejšina. [[underline]] Photo 2 [[/underline]]- Looking N. across Chrast. Returned to Chrast. The country is quite rolling, but there is a far outlook and I could count a number of villages. Walked down the old streets to no. 7, and then to lower (Jilek) mill. First, however, took a photo of house in which Geo. Ulč was born. [[underline]] Photo 23X [[/underline]]- 1st house is one in which Geo. Ulč was born. Old Václav Ulč, an old woman with "miše", & Mrs. Dvořák [[insertion]] (Ulč)[[/insertion]] are in. [[end page]] [[start page]] [[insert- top right corner of page]] 133 [[/insert]] [[underline]] Photo 5. [[/underline]] Jilek mill and hill back of it. [[underline]] Photo 24X [[/underline]]- Ulč's house. Mr. & Mrs. Ulč, and son, and daughter, and Mrs. Dvořák. [[underline]] Photo 6 [[/underline]]- Looking down the race,- at the [[underline]] old mill. [[/underline]] From the Jilek mill I hurried to Ulč's, took Photo 24x, and then hurried to old mill and took photo 6. Returned to Ulč's, took lunch, and left for Prague at [[strikethrough]] 10 [[/strikethrough]] 7 P.M. We reached Prague at 10 P.M., and went directly to no. 14 Trojická ulice, and retired.
[[underline]] July 11, 1914 Saturday. [[/underline]] [[strikethrough]] I first walked out towards [[Smichor?]]. [[/strikethrough]] After breakfast we went to the Botanical building, and met Dr. Peklo, who went out with Paul. I got my mail, visited a while, and went back to room with Bertha. [[insert]] ^ walked to [[Smichor?]] [[/insert]] We then started for the Olšany (cemetery), and spent the afternoon in finding and photographing the monuments of great Bohemians. I secured a printed guide. Photographed and noted the following. [[underline]] Photo 5 - Josef Jungmann [[/underline]] (P.18 of guide, [[č?]] .28, Hr. III, od, 8. [[underlined]] Starý bronzový [[/underlined]] pomník. Us nĕm, na předu: Zde při kosteck syna a dary [[odpoĕíva?]] due 16 července 1773 narozený a due 14 listopadu 1847 w Pdnu zesnulý Josef Jungmann (vstatni následuje na druhé stránci) [[arrow to right]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 135 [[/upper right]] Rytíř Řádu Leopoldova, Doktor filosofie. Dĕkan a Rektor university Pražské. Prefekt akademického gymnasium. Člen [[strikethrough]] [[unfinished letter]] [[/strikethrough]] národniho Museum, a učené společnosti české jakož i jiných učených společnosti we [[rolasti?]] i w cizinĕ atd. atd., jsa oplakáván opuštĕnou [[underlined]] choti a dvĕma [[/underlined]] dcerama Nad mohylou chladnon známým Toým lká ti popřáno! Nad ni choť i dceř slzu roní w [[želu swém?]]! Tam k [[wysočinám?]] oko touhy plned obráceno k [[rvůli?]], Ten jediný od nich k Božstrvu mluví [[dohowor?]]! [[margin]] [[strikethrough]] [[?]] [[/strikethrough]] [[/margin]] Na levé stranĕ jest napis podaný na nás [[ledujrci?]] stránce:
Josef Jungmann Auskultant při zemském Práwĕ narozen dne 13 [[strikethrough]] [[underlined]] břizna [[/underlined]] [[/strikethrough]] srpna 1801 úmřel dne 24 prosince 1833 [[underlined]] Na prave stranĕ: [[/underlined]] Johanna Jungma[[strikethrough]] [[nosova?]] [[/strikethrough]] nnowna narozena dne 14 dubna 1803 úmřela dne 16 prosínce 1839. Vedle v pravo stojí pomník. Jungmannů a Musilů. [[underlined]] Photo 6 [[/underlined]] - Ladislav J. Čelakovský Ph. D[[superscript]] [[double-underlined]] r [[/double underlined]] [[/superscript]] Prof. Botaniky na ĕ. universitĕ v Praze 18 29/XI 34 - 19 24/XI 02 LOVISA Čelakovská Roy. Knafova, 18 13/VIII 37 - 19 15/VI 04 cones on left.-grapes(?) on right over his bas-relief. [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 137 [[/upper right]] [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]] - Bas relíef and sandstone monument. Karel Havliček nar.v Borové 1821 zemř.v Praze 1856. [[image - drawing of a church]]-- Tablet in back wall. with this inscription: Marie Havličková dcera Frant. Havlička úředníka ú vĕrního ústavu Zemrĕla a Praze dne 20 kvĕtna 1867 v 16 roku vĕku svého. [[underlined]] Photo 29 [[/underlined]] (poor). Na černéni mramoru u hrobu muže: Karolina Svĕtlá (Johanna Mužáková) roz. Rottová spisovatelka [[image - star]] 24/2 1830 [[image - cross]] 7/9 1899.
Pomník mužův u hlavy je většé: Petr Mužák c.k. professor narozen dne 10 března r. 1821 ve Svĕtlé pod Ješte[[strikethrough]] [[image- diacritic over e]] [[/strikethrough]]dem dne 8 února r. 1892 [[writing curves like top half of oval]] Zde prachniví [[/writing curves like top half of oval]] nejvěrnější [[writing curves like bottom half of oval]] srdce cĕské [[/writing curves like bottom half of oval]] [[/underlined]] Photo 30 x. [[/underlined]] Karel Jonáš. Pomník je z černého mramoru, - nahoře orel s práporem. Na hořejší části: [[image - looks like the top of a rook, but with a smooth round top instead of ramparts; on the top "cap" part are three symbols: an A (alpha), a Chi-Ro, and Ω (omega) ; on the base of the figure are these words: in a circle is written "Bas relief", then "Karel", "Jonás", and then "Prvý Čech Konsul Spojených Států Severoamerickẙch v Praze *18 30/10 40 † 18 15/1 96"; and then there is the base of the figure]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 139 [[/upper right]] (Podstavec) [[image - box around paragraph with an extension struck-through]] Mám přáni jediné: Býť po= chován v té drahé zemi české, po níž tak horoucnĕ jsem toužil, a již jsem vše obĕtoval. - V Krefeldu dne 30 řijna 1895 [[underlined]] Photo 1 - [[/underlined]] J. J. Kolár. A bronze bust on black pedestal. Josef Jiří Kolár 9 února . 1812 † 31 ledna, 1896 There is a large cross u the slab covering the grave. (Vod. 7, V je pomník z cĕrného mramoru, s bas-relief [[em?]] : - Ludvík Simek Sochař 1837 + 1886 Emilie Šimková 1835 † 1906 R.I.P. ) Pobliž jest hrob Jos. [[Manese?]], - pomník je z šedivého mramoru, a nese kovový bas relief, a následujici nápis: áăčćéĕíǐňóŏřśšýž
Josef Manes 1820 + 1871 Guido Manes 1829 + 1880 Amádie Manes 1817 + 1883. Nearby is a marble tablet with: Peter Maixner akademieký maliř narozen 13 brézna 1831 zemřel 22 řijna, 1884 [[underline]] Photo 2 [[/underline]] (not good) Tyrš & Fúgner. A tall monument of grey stone (marble?), with plates of reddish granite on which inscriptions are found. A double bas relief in bronze is on upper part, and a falcon on top. On face fronting the camera: Jindřich Frïguer 1822 - 1865 Mirorlar Jyrš 1832 - 1884 [[end page]] [[start page]] 141 On left side: Kalèřina Frïgnesorá nar. 14 červerce 1834 zemri. 29 srpia 1906 [[underline]] Photo 27 [[/underline]]- V -11- Erben. Black marble monument: Karel Jaromér Erben 7/11 1811 + 21/11 1870 PH Dr. Antonin Rezek JV Skut. Tajnýrada a ck. ministr. *13/1 1853 & 4/2 1909. Doleji pak stoji: Barbora Erbenová rodem Mečiřová +20/8 1857 Ludislava Erbenová +23/9 1892 Žofic Erbenová rodem Mastná +23/10 1905
Photo 28 [[underlined]]-v-13. Sofia Podlifská. Black marble monument. Above: Dovedine krásně stárnout a klidně umirat, aby naše děti dovedly šlechetině žiti. Sofia Podeipská udova po diltorn likařstvi a apisovatelka Dr. Prokop Podlipský advakát *9/8 1859 + 4/4 1900 Photo 7 [[underlined]] Julius Grégr. [[underllined]] Upper part of monument gray, the middle red granite, the lower part dark marble). A bust above. JM Dr. Jul. Grégr majital a vydávatel Nár. Listů Zemský poslanec nar.19 pros. 1831 zemř.4 řij. 1896. Underneath, on small plates: To left: Hrob ženy převytečné mathy vzorné, Anna Grégová roz. Hulešová +6 června 1876 s. 33 r. věku svélis. [[end page]] [[start page]] [[top right corner]] 143 [[/corner]] On similar tablet to right: Růžena Grégrova roz. Nobackova Spolumajitelka a vydavatelka Národnich Listů r. 23 arpna 1858 + 24 arpna 1900 náš Koráček+ 18 19/2 85 náš Rutánek + 18 22/4-85 Našc Růženka + 18 23/4 96 The figure of a woman has a drawn sword, and at her feet are shackles on chain: Photo 8 [[underlined]] Karel Sladkovaký A gray stone, with bas relief, & woman with scroll and large pen. Inscription above only: Karel Sladkovský. It rained in the afternoon a little, and was threatening. Saw Mr. Mirazek, & paid him 20.00K We took supper at Městaudia Beseda, and went home.
[[underlined]] July 12, 1914, Sunday. [[/underlined]] I visited Dr. Domin in the forenoon, and discussed my return and the question of securing the Conory PhD. He says the matter will be taken up in the fall and will go through. At 11 o'clock we went to Vyšehrad, visited the cemetery, the walls, etc., and then took dinner at Zlatá Husa. We then walked to the staromeštskí Námišti, visited the old university, Klementinum, and Karlelš bridge, and then we went up to the top of Uebrozizek, went up into the lookout tower, visited the Prague [[?]] battle panorama, and returned the Botanical Institute whence we went to the [[?]] Brenda where we spent the evening with the [[Donims?]] and Miss Soltova. I took a series of photos for which see list at back of book for this date. [[end page]] [[start page]] [[insert- top right hand corner of page]] 145 [[/insert]] [[underline]] July 13, 1914 Monday. [[/underline]] We left at 7.26 am for [[Karlur? Jizur?]]. Took Photo 5. Went up into the castle. By a special fee we were able to get a guide for ourselves. Many groups of children were visiting the castle today. The stone balls were thrown in by H---- in 1422, and the iron balls by the Swedes in 1620. Took interior views of chapels, photos 7 + 8. On the return I photographed the folded [[?]] at the bridge, [[underline]] photos 3 + 4 [[/underline]]. We returned to Prague, and after taking dinner at we went shopping. Bought garment pins, etc. In the evening we had a [[?]] supper with the Domino in the Botanical Garden. The [[Darieš?]] also came, somewhat later. We had to tear ourselves away about 11.
[[underline]] July 14, 1914 - Tuesday [[/underline]] We left for eastern Bohemia at 6.35 am Paul + Bertha stopped at Pardubice, and I went on to Svitava and Borová. The day is fine. At Pardubice, on the north side, I could see Kunětická hora, rising out of plain. The whole country traversed is comparatively flat, and nearly all under cultivation. It is harvest time and quite a bit of machinery is in use. Along the Labe swamps and "kyselky" appear, much as in part which we visited At Choceň the country begins to be a little rougher, or rather simply more rolling, at at once more forests appear. [[end page]] [[start page]] [[insert- upper right hand corner]] 147 [[/insert]] This already begins at the second station west of Choceň, and the farther we go the more woods appear, especially on the north side. Just at edge of town east of Choceň there are some rocky ledges, and beyond these quarries appear. The quarries are fine. The country east grows quite rough. Flowers appear in windows and on "shelves" everywhere along the line. There are many rocky ledges. Beyond Brandy's road Orlici it is quite rough, with steep wooded slopes. The forest is mostly spruce, and some deciduous trees appear. As Ústi nad Orlici there are rocky bluffs and wooded hills. Then, beyond town to north it is less rough and more cultivated.
Česká Třebova is quite a town, in country less rough. There are some industries, as at Ústí. Svitava is in Moravia, Its altitude [[insert]](another, later note, says 448.022) [[/insert]] above the sea, at R.R. station, is 386.923 meters. Westward [[insert]] ^ on road to Policka [[/insert]] there is a nice territory, well-cultivated, not so rough, with less woods. Then it becomes somewhat rougher again, then less rough, and so varies. There is much Scotch Pine here. The country from Svitava to Polička is gently rolling on the whole, with some rougher parts. The first part, to Horní Vendolí, is German, and the notices, etc., are wholly German, or German stands first, the conductor calls German name of station first. At Květná also German first. [[end page]] [[start page]] [[insert- top right corner of page]] 149 [[/insert]] At Polička everything is Bohemian. "Polička", only appears at station. I started out from Borová, out of Polička, a foot, following the road which winds through the long line of villages, which is about continuous from Borová, for a distance of "5 hours". The houses string along, and [[insert]] ^ sign [[/insert]] boards announce the limits of the villages, otherwise they are continuous, including and going beyond Polička. At Odříš, just below Borová, I saw the "hostinec" [[insert]] ^ [[strikethrough]] a [[/strikethrough]] reznictor" [[/insert]] of Eduard Filipi (an older sign reads "Filippi". I stopped and found that his son is in Cedar Rapids, in the meat business, etc. Took [[underline]] photo 3 [[/underline]]. I made inquires in the lower end of Borová, at "hostinec", and from laborer, and
learned (especially from old [[hortinsky?]] ) that the mill was built by Koráb, and used as a grist mill; then Skribsky also used it as a mill; then Svoboda, also as a mill; then Zezulka used it as "tkalcovna"; then Valter used it as a soap factory; then Stegr as a "tkalcovna"; then the mill was sold at auction, -"v drazbe", and Drastik bought it, - the present owner, who uses it as a mill, - a "srotovna", [[insertion]] ^and he made shingles for a time. [[/insertion]] He has a turbine wheel in place of the old water wheel. Took photos 4, 5, 6, 7, and 8, - see list at end of book. The Kovab mill has a date over it, 1859, at top, under little roof. The owner says that he restored it. (It may have been 1850). [[end page]] [[start page]] [[Upper right corner, inset]] 151 [[/inset]] Pi. Steinwecková v Pardubicich je z Korábova mlýna. P. Kučera, Bartoň, ze statku, je z 3 [[superscript]] ho [[/superscript]] neb 4 [[superscript]] ho [[/superscript]] pokoleni. Na sta osadmiků z tohoto oholi se usadilo v Americe, nejvice v 60 [[superscript]] tých [[/superscript]] a 70 [[superscript]] tých [[/superscript]] letich. Hlavm přičina byla nouze. I took photos 23 and 24. The Protestant (Evangelical) Church at Borová is said to be 150 [[insert] ^ or about 100 [[/insert]] yrs. old. They now have a new church. The view of Kovabi mill in photo 24 shows little shed (in fore part of picture) in which the turbine-wheel is located. There was here formerly a waterwheel. The old catholic church at Borová
is said to have been built in 1009. The Protestants used to bury their dead at night in the forest. One of the Kossatks is said to have been pastor of the Protestant church. I left Borova at 5.06 p.m. The country around Borowa is rolling, but not rough, and mostly under cultivation. The line of villages and the RR. are nearly parallel to Policka. This entire region is beautiful, rich and fertile. There is much stock. On the train were traders who were going out with a number of large baskets to buy up fruit and vegetables. [[end page]] [[start page]]153 At Svitava I saw two women with flat packs on their backs-in a sheet which passed over the shoulders and was tied under the chin, on the chest. I went to Cistiuad Orlice and put up at the Hotel Frimel, where I had supper and room 2. The region about Cisti is rough, the town lying in a valley bordered by high hills with steep, mostly heavily wooded slopes. There are also rocky ledges here. The location is picturesque, and the place seems to be quite a summer resort. The place at which I am stopping is evidently thoroughly Bohemian, judging by papers, visitors, + patrons, etc.
[[underlined]] July 15. Wednesday [[/underlined]] 1914 Arose at 5:15 AM and wrote. After breakfast, I went to the station where I was to meet Paul and Bertha. The morning is bright, but here in the valley hazy. The station is in a narrow valley, bordered by forest-covered slopes. I took photo 23, showing train at station. This is the train on which we left for Dondleby by way of Kršpeck. The trains are almost always on time! Bertha and Paul arrived, and we left at 7:20 AM. We passed through Zamberk, and I tried to take a snap of the slopes [[insert]] ^ & fields [[/insert]] opposite the station. ([[underlined]] Failed [[/underlined]]). At Listice [[insert]] ^ und Orlici [[/insert]] we saw an old ruined castle. The whole region is very picturesque, with deep valleys, [[end page]] [[start page]] 155 heavily wooded slopes, rapid streams, etc. Towards Dondleby the country opens out more, a becomes rolling, but largely cultivated. Reached Dondleby at 8:51 am. We walked along the highway from Dondleby to Vamberk, - the old home of my people! Vamberk lies in a valley in a rolling country, - mostly cultivated. I took photo 5 as we approached the town. I called on the farář, Rev. Václav Huézda, whom I found in church, preparing for a funeral. He directed me to Mr. Jos. Král, "řidici něitel", who has been teaching here about 35 years, and who is preparing a history of Vamberk. He was not at
home, as he was to conduct the singing at the funeral, but his wife greeted me pleasantly, and sent for him. He is a genial, pleasant man who has much information concerning the early history of Vamberk. He is writing his history under the inspiration, and with the assistance of the historian at Cragne. He furnished me the following litteral transcript obtained from the old parish records,-a special record of events, etc. The sheet, as he has it, is here copied: [[underlined]] Jiné přiběhy Vamberka setihajici. [[/underlined]] V pivnich letech vysoce kýžené kinstiture 1848 která tak mnoho zmatkň zpňsobila, ale krátké [[end page]] [[start page]] 157 trváni měla, vastala velka touha po stěhovám do Ameriky (my note Odjeli,) 1852-[[underlined]] Josef Jakubee [[/underlined]] vdovec a truhlař z Vamberka Nr. C 163 se 3 dcerami. 1852-[[underlined]] Roček Jan [[/underlined]]- sklenář z Vamberka Nr.11, se ženon a ditkami. 1852-[[underlined]] František Svatý [[/underlined]], tkadlec z Vamb. Nr. 100, rodem z Lommice, se ženon a dvěmi dětmi. (Pozn. Tento člověk byl bez náboženstvi, dobrě, zě je pryč.) 1852-[[underlined]] Kubias, Jos. [[/underlined]]- Kadlec z Vamberka. nr 159, se ženon n 4 détmi. 1852-[[underlined]] Pavlišta Jan [[/underlined]]-Podřezav nr. 2, se synem. 1852-[[underlined]] Prokop, Vac. [[/underlined]] Podřezav nr. 3, se 3 syny. 1853-[[underlined]] Anton Sulek [[/underlined]]- Koželuk v
Lupenici, ur. 35 se ženou a 2 dĕtmi. (Zažili na moři hrozné bouře a přes 9 nedĕl trvala jejich cesta. 1: [[underlined]] Anton Sulek [[/underlined]] - Religiouspätter/ vade in pace. S ním šla Barbora Sklihova z Lup., č. 37 a Jos. Wolf z Merklovic. Tchán Sulkův poslechl lákání zeťovo a se svou starou ženou 5m. srpna 1856 jich následovali. 1853- [[underlined]] Šmoranc, Jan [[/underlined]] z Vamberka, nr. 103 se ženou a synem 1853 - [[underlined]] Riedl František [[/underlined]] , krupař, nr. 291 se ženou a 5 dĕtmi. 1853 - [[underlined]] Suchánek František [[/underlined]] (obecnĕ mlsný Vanicĕk) paprskář z [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 159 [[/upper right]] Vamberka nr. 259, se ženou a dĕtmi. Tchán Svatýho. 1854 - [[underlined]] Ignáe Štĕpánek [[/underlined]] , sedlák z Langendorfu [[insertion]] (Dlouhá Ves?) [[/insertion]] se ženou Annou roz. Matejkovou z Podřezova s dĕtmi. 1854 - [[underlined]] Štĕpánek Čenĕk [[/underlined]] - dřívějšího bratr, domkař z Jahodova nr. 2 se ženou a 2 dĕtmi. 1854 - [[underlined]] Horák, Jan, [[/underlined]] chalupník ze [[left margin]] F. J's family [[/left margin]] Zářečí nr. 1 se ženou a 8 dĕtmi [[left margin]] ? [[/left margin]] 1854 - [[underlined]] Šabata František [[/underlined]] , z Langendorfu, se ženou z Merkl. (roz.) s dĕtmi. 1854 - [[underlined]] Kubias František [[/underlined]] bĕlič z Vamberka, se ženou a synem. [[left margin]] ? [[/left margin]] [[underlined]] Krubert František [[/underlined]] - sedlák v Rovné nr. 2 se ženou a 5 dĕtmi. 1854 - [[underlined]] Votronbek Vít [[/underlined]] z Rovné nr. 26 se ženou a 4 dĕtmi.
1854 - [[underlined]] Smola Jos. [[/underlined]] a [[underlined]] Jan [[/underlined]] , synové pa. Smoly rolníka. z Rovnĕ nr. 39 odjeli do Ameriky incognito. 1864 - [[underlined]] Hejhal, František [[/underlined]] , vdovec z Rovnĕ nr. 51 se 4 dĕtmi. 1856 - [[underlined]] Bek Václav - [[/underlined]] z Podřezova nr. 13 se ženou a dítĕtem?. 1856 - [[underlined]] Václav Sulek [[/underlined]] - z Lupnice ur. 57 se ženou a 3 dĕtmi. [[left margin]] ? [[/left margin]] 1855 - [[underlined]] Pecold Jos. [[/underlined]] z Vamberka u Pekla nr. 99. 1855 - [[underlined]] Dudek Fr. [[/underlined]] kovář z Lupenice nr. 2 se ženou a 7 dĕtmi. [[left margin]] ? [[/left margin]] 1855 - [[underlined]] Hodoval Jan [[/underlined]] - Roveň nr. 41 se ženou a 4 dĕtmi. 1855 - [[underlined]] Urban Martin [[/underlined]] barvíř, Vamb., se ženou a dĕtmi; velmi dobrý muž, bratr Jana Urbana. [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 161 [[/upper right]] Před ním odebral se do Ameriky incognito [[underlined]] Alois Urban [[/underlined]], syn Jana Urbana velmi zručný barvíř, dobrý hudebník, vůbec vtipná hlava, 20 roků stár (Anmerkung : ist zurück). 1856 - [[underlined]] Horák, Jos. [[/underlined]] bednář ve Vamberce s manželkou a 3 dítkami. [[underlined]] 1856 - Josef Šimek [[/underlined]] - obuvník a obyvatel ve Vamberce nr. 3, se Ženou a dĕtmi. [[bracket]] "Svatý, Sulek a Šimek byl nebezpečný trojlístek, nepřátelský sv. náboženství, jakož i nepřátelský duchovenstvu." [[/bracket]] Též jsem se dopídil že rodina Tíbova vlastnila dům číslo 9 (staré) aneb 48 (ještě starší). Jest to vlastně.
část domu čís. 9 a 10 (48 starší) Zápis stojí následovně: [[underlined]] Čislo 10 [[/underlined]] (48 starší): R. 1793 - Jiří Majer od Jana Štéra 1801 - Vdova Títka 1830 - Jo[[strikethrough]] z [[/striekthrough]] sef Kubias. [[underlined]] Čislo 9 [[/underlined]] (48 starší, - z počátku jedno čislo. 1689 - František Kubias [[ml.?]] od Martina Krska. 1734 - Václav Tít 1777 - Lukáš Tít. 1788 [[image - arrow from here to bottom of page]] - Lukáš Tít vzal 1/2 domku pod N [[superscript]] [[underlined]] ro [[/underlined]] [[/superscript]] Concep. 48 a to síce tu polovici Janovi Holoubkovi gruntu ležící. 1793 - Jos. Tit vjal po svém otci Václavu z téhož zde při Vamberku v ulici Potštejn, pod N [[superscript]] [[underlined]] ro [[/underlined]] [[/superscript]] 48 s bratreni jeho Lukášum společného domku svou polovici. [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 163 [[/upper right]] R. 1801 - Vdova po Lukáši Títovi prodala Jiříkovi Maierovi. P. Král mnĕ též s sdělil že kostel Sv. Prokopa (starý kostel v nĕmž otec a matka byli sezdáni) byl síce vyhořelý r. 1898, a v r. 1899 přestavovan, avšak celkem je nezmĕnĕn, - toliko zevnějšek změněn. I then took photographs of the interior of the church ([[underlined]] photos [[/underlined]] 1 + 2 (IV), chromo-isolars, and later also [[underlined]] photos [[/underlined]] 3, [[insertion]] ^ 29,8, [[/insertion]] 6 (showing Panský Dům of which my father used to speak. This shows the pattern of the old houses in one of which, nos. 3, facing the square, my folks lived.) Between this Panský Dům and the lace store is a narrow street, -
Poštýnská ulice, - on the right hand side of which stood the old house 9 & 10, now replaced by a store building. I took photo 7 of the present building, the business of Karel Karásek, and to the right is a cottage like the old ones used to be. Also tried to take photo of present Nr. 3, - the store building of Arnošt Šlapl (dry goods) but this was spoiled. We then took dinner at the Kubias' hotel, and after dinner I went to the parsonage to get the records concerning our family. In the "matrika" I found that father and mother were married June 20, 1846, by Rev. Jan Pauckert, farář. [[end page]] [[start page]] 165 Father's age was 24, mother's 27 yrs. The [[insert]] ^ marriage [[/insert]] record reads as follows: [[underlined]] Franz Schimek [[/underlined]], měšťan a obuvnik ve Vamberce, manželský syn Ignáce Šimka, obuvnika z Častolovic, čis. 92, a jeho manželky Barbory, rodem Jana matonška z Častolovic, [[underlined]] Marya [[/underlined]] Tjtt, manželská dcera Josefa Tjtta, obuvnika a měšťana ve Vamberce, č. 161, a jeho manželky Marie, rodem Jana Kubiasové Akalce [[insert]] (?) [[/insert]] ve Vamberce, č. 174. (V době sňatku bydleli v čis. 17). K sňatku wěla svokeni vrchnosti, což bylo v dobách roboty mitné. Dalši matriky na faře ukazuji
že otec byl rozen [[underlined]] 25 března, 1822, [[/underlined]] a otec jeho byl Igantz Schimeck. Na stránce 43 stojí o matce: Marje Terezie, - r. 1852 vyzvedla křestín list. Rozena Trinora, 1819. Otec Josef Tit, matka Marie Titová, dcera Jana Kubiase. Narodila se r č. 163 (staré). Marie Šimkova, (sestra moje), byla narozena v čísle 3, due 7 května, 1847. I then took the out-of-door photos listed on p. 163. I learned that a Mrs. Kubin in Vamberk is related to the Tits. Mr. Antonin Bednář, starosta, komerčin rada, tovarnik, is also [[end page]] [[start page]] 167 related through the Kubiás',--distantly. I bought cards and pictures of Vamberk,--one with father's old home as it appeared, and also tried to buy a tripod, but the screw did not fit. It was sent to a machinist who bungled it so that I could not use it, and I had to leave it. We had hired a team to take us to Častolovice, but the delay made the trip impossible (and a heavy storm brewing made it undesirable), and the trip was given up. I then took photos 8, 7, 30 (and old cottage at end of row in which father's house stood, --and like it), 27, and 4. Photo 27 shows the bridge,
(later than father's day), looking E., with statues on sides, beginning with S. Cyrill at the left, and with S. Method on the right. We took a train for Doudleby, where we at once changed to the train going towards Praque. Paul and Bertha went on to Prague, and I stopped off at Častolovice at a little after 5 P.M. Vamberk, I am told, has changed much because of industrial development. It is famous for its lace work, and is to celebrate The anniversary of [[blank]] the lady who started the industry [[end page]] [[start page]] 169 Častolovice has changed less. A quaint old street, with the low-numbered houses, hence evidently old,,- leads from the depot to the business part of the town. This is Rieger street. Kominský street leads up the hill to the left from it, to the old church on the hill, - kostel Sv. Vita, - built in 1775. My grandparents (father's parents) were married in this church, and father was baptized in it. Took photos 1 & 28 of the church, and 2 of Rieger street, which runs nearly parallel to the RR. east of station. I looked up no. 92, where father was born. The house has been rebuilt, and turned at
right angles. It stands part way up the slope north of Rieger street on a very narrow lane. The present house is shown (just below the big barn) in photo 23, looking W. of N. It is a white house. West of this place (no. 92) stands the old Matousĕk place (grandmother's old home), - no. 95. Nyni misto to patři Jos. Čepelkovi. I took [[underlined]] photo 24 [[/underlined]] of the old house at no. 95. The old house, built of hewn logs, still stands. There is here a quaint row of old cottages along a narrow lane which here runs along slope, parallel to the ridge or base. Here, according to my local informants, lived [[end page]] [[start page]] 171 old Matoušek, "obuvnik a hudebnik", whose son Charles, also a musician, is said to have been in Vamberk. It is said his sons are still there. Mrs Marie Matĕjka, of no. 98, an old lady of 78, says that old Mr. Matoušek moved "do Uher", and that the son Charles followed him, while another informant, Fr. Novák, ^ [[of no. 150]], her grandson (!), says that Charles went to Vamberk. Fr. Jindra nyni vlastni čés 92. Stará zed' dosud peý tvoži část' nynĕjžiho domku, tento jest vžak otočen o čturt, následkem nepohodnuti se sonsedem. Faráŕ v Častolovicich se jmenuje Jaroslav Petr.
Koupil jsem pohlednice a pak jsem šel do hostince n nádražé kde jsem čekal na noční vlak do 1. [[superscript]] 05 [[/superscript]] po půlnoci. Zde jsem se sešel s p. Karlem Tomanem, přednostou stanice železniční v Častolovicich, který je přítel a spolužák Václava Kubíčka, ještĕ ze Žamberka. Vyjel jsem v 1. [[superscript]] 05 [[/superscript]]. Vyspal jsem se na tvrdé lavici v 3 [[superscript]] [[underlined]] tí [[/underlined]] [[/superscript]] třídĕ, a příjel jsem do Prahy v 5 [[underlined]] 41 [[/underlined]] ráno, na severo západni ná draží. Poslal jsem p. Královi žádost z Častolovic aby mnĕ p. Karel Dvořák, obchodník ve Vamberce, poslat účet - za poškozený stativ. (Učet jsem později obdržel v Praze, - na 2 K. ) [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 173 [[/upper right]] [[underlined]] July 16, 1914 Thursday. [[/underlined]] Worked at my room, and also visited Mr. Mrázek. In the afternoon I went up town, to Chodĕra's restaurant, and met the Silas, father and daughter, who came from Litomyšl Pardubice to see Paul. They are related to his mother. They are fine people. The daughter is an only child, and intends to enter the University. The father is in business. She wishes to go to America, but the parents object for business and family reasons. She is a fine intelligent girl, and it would be a pity to throw her away to some man under the present social conditions. I returned to the University to
meet Mr. Mrázek and get the negatives, and then returned to the Obecni Dŭm just in time to catch the Silas, who were with Paul and Bertha. They left at 7.30 P.M. I took supper at Méšt'anská Beseda and [[insertion]] ^ we [[/insertion]] went home and early to bed. It drizzled part of the day, - especially in the evening. When we parted with the Silas the daughter cried. She wants so much to go to America, but the parents object. The father is evidently very indulgent and thinks much of his daughter, but he cannot see his way clear to permit this. And the good girl will be lost here! [[end page]] [[start page]] 175 [[underlined]] July 17, 1914 [[/underlined]] - [[underlined]] Friday [[/underlined]]. I spent the forenoon at my room, and with prof. Nému and Mr Mrázek, while Bertha and Paul went out. We took dinner (Bertha & I) at the Mĕštánská Beseda, and I attended to banking. It rained much of the time. The Bank paid me 241 K. for 10 £, and for an additional 5 £, 120.50 K, - a total of 361.50 K for 15 £. We went to Hradčany and made the rounds of the church and the main halls, and Belvedere. We spend the evening, on the return, at the "Slavia" restaurant near opposite the Národui Didvadlo, where Dr. Peklo joined us. He was quite
jolly, and appeared to be ready for any sort of a lark. He and Paul have struck up quite a comradeship. After spending a pleasant social evening, we started for home. On the way Dr. Peklo suggested that we visit "Fleks", - the chief drinking place of Prague. We merely walked through; that was enough! The place is roomy, with all sorts of branches and corners. The tables are crowded in, & every space is occupied. The cielings are low, and the air heavy with smoke and bad breath. And here these people, - men and women, - came to sit by the hour! Usually a particular company selects a particular evening and table. After a certain hour (11 P.M.?) no more orders are taken for beer, but the guests order as many glasses as they wish before that hour. We went home! [[end page]] [[start page]] 177 [[underlined]] July 18, 1914, Saturday. [[/underlined]] We packed early for our trip into Germany and Switzerland. I saw Mr. Mrázek about developing negatives after I get back, and visited with Dr. Domin, who gave me further assurance that the matter of my Ph.D. (honorary) will progress satisfactorily. We took our grips and went up town. We had dinner at a resturant near the depot, and left at 2.56 P.M. for Dresden. Paul was stopped at the depot, as he was about to board the train, by a policeman who tried to arrest him. Probably Paul's complexion and appearance suggested a Serb, - or the officer was on the wrong scent. He reluctantly released him in time for the train.
We travelled again over the familiar route to Podmokli, but the whole region had changed. When I came in the spring everything was just starting, - now the harvest is on, the hop-vines are greatly developed and form a conspicuous part of the plant covering, - much of the fruit, then is flower, has been picked, and there are many suggestions of the approach of autumn. It was quite misty, and later rained some, so that the view was not always good. We noted particularly the old ruined castle of Strĕkov just before we reached Ústi. Ústi itself is [[end page]] [[start page]] 179 fine, with picturesque scenery, an old church, nearby ruins of old castles, etc. It is worthy of another visit. We reached Dresden at 6.50 P.M. and put up at the Seidel Pension, Lüttichan Strasse, no. 30, not far from the depot. We saw a Zeppelin airship circling about over the city, - a great lumbering thing with a lot of room for passengers. We took a walk to the Terrace along the Elbe, - as indicated on map of Dresden. We passed Luther's monument, and that of Albert, King of Saxony. We passed the Market Building which has a great painting on outer walls showing succession of rulers (?). In the vicinity of the statute of King
Albert are located the Art Museum, Albertinum (also art; - largely statuary). Across the river we can see the government buildings. Saw the Zeppelin again. A violent storm is brewing, and we hurried back. It commenced to rain, and we retired to a restaurant for supper. Here we had a little difficulty because the waiter brought only two suppers for three people, and claimed that was all that we ordered. On the way to our rooms we stopped at a shop to buy postcards, but as it was after 9 P.M. we had to stand on the street in the rain because is was against the rules to keep open after 9 o'clock. Finally reached our rooms and I went to bed early. [[end page]] [[start page]] 181 [[underlined]] July 19, 1914 [[underlined]], [[underlined]] Sunday [[/underlined]] We took a morning walk through the park to the Zoological and Botanical gardens, and then went to the Art Gallery, where we spent some time in examining the great collection of paintings, - many of them said to have been secured by theft and robbery in conquest. The gallery contains the world's most famous painting - Rafaels Sixtine Madonna and Child. Before this painting we met Dr. Heard and two ladies from the University. There are many English speaking people in the crowd. The gallery is large, with many rooms, and is described in the guide which I secured. Bertha was taken sick and went
to her room. Paul and I took dinner at the Liebig Restaurant (Bavarian), where I forgot my camera, and had to return for is from the Pension. These Saxons are more congenial and less overbearing than the Prussians. We went to the depot, and had to wait for the Berlin train until 4.26 P.M. I sent out postal cards from the station. The trip to Berlin was very ordinary. The fields are ripe and everywhere the harvest is on. We reached Berlin at 6.51 P.M. and put up at "Hospiz -Pension und Hotel Stadt. Dresden", of J. Uhling, Berlin SW. 11., Hedemannstr. 5. We took a walk along Friedrichstrasse and Unter den Linden in the evening. [[end page]] [[start page]] 183 [[underlined]] July 20, 1914, Monday [[/underlined]] Bertha and I went to Unter den Linden (Paul was with us a part of the time) to take photographs. We learned that photography in the streets was not permitted except by permission of the police dept, but on inquiry found found that its only purpose was to prevent blocking of busy streets. The police both on Unter den Linden and Sieges Allec permitted us to take photos if we kept off the busy lines of traffic. We walked towards the Royal Palace and I took photos 5, 6, 7, - all Reich's Vienna plates. We then walked to the Sieges Allee and took photos 8, 28, 1, 2 and 27.
Photo 28 is of special interest. It shows the row of statues on the west side of Sieges Allee. The first in the picture is that of Frederick II, 1440 - 1470, the next that of Frederick I, 1415 - 1440, the third that of Kaiser Sigmund, 1378 - 1397 and 1411 - 1415, and the fourth that of Kaiser Karl IV (our Karel Velký), 137-78. The line of statues begins at the north end on the west side, near the Column of Victory, with Albrect der Baer, 1100 - 1170, who holds a cross aloft, and has the busts of two bishops behind him. The line then runs chronologically to the south, Frederick II being at the south end of the lines. Hence [[end page]] [[start page]] 185 the line runs north on the East side, and ends with Emperor Wilhelm der Grosse I, with the busts of Bismarck and von Moltke, just opposite Albrecht der Baer. After dinner we went to Dahlem by rail. Bertha & Paul went to the Pharmacological Institute, and I to the Botanical Garden. [[underlined]] Dahlem Botanical Garden [[/underlined]] These gardens were developed under the encouragement of Emperor Wilhelm, who wished to excell the Kew Gardens. Neither he, nor the botanists, seemed to consider, however, that the sandy region about Berlin is very unfavourable to an all-round garden. Special conditions, such as soil-beds, rock heaps, etc., were created artificially at great
expense, but even this does not overcome the handicap. I called at the homes of Dr. (Geheimrat) Engler and Dr. Diels, but neither of them at home. I then strolled about the garden and made miscellaneous observations. The plant houses have blinds of slats, wired together, which can be drawn up on rollers. The walls of the plant houses are of brick, and have ventilating windows in lower part. In the houses with upright walls canvass curtains are used. [[image - pen drawing of tall house]] Section of a tall house, - the central part for palms, etc. [[end page]] [[start page]] 187 The surface of the grounds is quite irregular, - partly original, but largely artificially created. An interesting feature of the gardens is the development of beds for special studies. A more detailed grouping is shown in the description of the gardens (printed), but I particularly noted the following: - A bed demonstrating geotropism, Heliotropism, Anisotropism, etc. The latter, for example, under a box-like cover, open at ends. - A bed showing change in position of leaves, day and night. Here are [[underlined]] Oxalis Deppei [[/underlined]], [[underlined]] Chenopodium album [[/underlined]], [[underlined]] Stellaria media [[/underlined]], [[underlined]] Trifolium rubens [[/underlined]], etc. - A bed showing abnormal green "flowers", etc.
- A series of beds illustrating various types of pollination, as: flowers with exposed [[nectaries?]], flowers with concealed nectaries, hetermophis dimosphic flowers, etc. This is a fine feature of the garden. I went out and took [[underlined]] photo 27 (?) [[/underlined]], "Unter den Aichen", the street in front of the gardens. This has a row of nice oaks on each side, and the street railway runs in the curb-parking on the sides, - not on the paved street. It is a fine avenue. I returned to the garden and found that Paul and Bertha had come in. We walked about the gardens, giving special attention to the ecological part, which seems [[end page]] [[start page]] 189 to be wholly an effort to show plant geography by groups of representative plants. The pile of limestone, lava, granite, rocks, etc., sometimes with trickling water, and sometimes dry, furnish a variety of conditions, and special rail beds furnish still other variety. The pile of rock showing the Caucasus flora is fine. An Australian section is also noteworthy. The earth and rock in some cases had to be hauled from great distances. Sixty men are now required to care for the garden. This has been cut from 100, formerly employed. In many cases they temper the light in the plant houses by a streak
of white lead (or white wash?) on each pane, thus: [[image - pen sketch of window pane with paint applied.]] [[image label]] Paint [[/image label]] The gate-keeper told me that Dr. Engler was expected to take out a class (into the garden) at 6.45 PM I waited, but was told that he observed the "akademische viertel", and would be late. However, he came into the [[insertion]] garden by a [[/insertion]] private entrance from his villa, and disappeared in the mazes of the garden with his class. As it was late I could not take the time to hunt him up. We returned to Berlin, and after supper called on Dr. & Mrs. Geo Shull. Shull has been in Berlin since last fall, and is writing his Burbank report. [[end page]] [[start page]] 191 [[underlined]] July 21, 1914 [[/underlined]], [[underlined]] Tuesday [[/underlined]]. After some delay, - a shave and haircut, etc., I took the train for Dahlem again. {Women were soliciting very publicly at Potsdames Platz one of the most public places at 9 o'clock in the morning! I went to the Botanical Building next to the garden and found Dr. Diels. He is a very genial, lively energetic man, and treated me with great courtesy. We had a lengthy conversation concerning ecological matters. He suggested that at Halle there are still remnants of steppes. Also bits of sand-steppes near Mainz and Bingen. He loaned me a military map, and an ecological map, of the vicinity of Mainz, and suggested that I go from Mainz to Mombach, and then to Heidesheim and Budenheim.
Here are tertiary and diluvial sands, with remnants of the old sand-steppe flora. He suggested that I do not attempt to photograph at Momback, as this is a military drill ground. He also suggested that I get [[insertion]] y [[/insertion]] Jennecke's paper on the "Sand-flora von Mainz". He also suggested Sion, Switzerland, as a good place. He offers to send a German herbarium for sets of prairie plants. He also wants my prairie papers. He also wants notes on work in the Lakeside Laboratory. The work in the department of Botany is here mostly morphological and taxonomic. The physiological [[end page]] [[start page]] 193 work is done in a separate Institute by Dr. Haberlandt. Dr. Diels wants southwestern desert material, acorns of oaks. He also suggests that I publish a description (comparative) of the prairie, the sand - and salt - pustas of Hungary, and the steppe remnants at Prague. He also suggests that I send pamphlets, laws etc., concerning conservation, to Dr. Conwertz [[insertion]] (?) (Conwcatz) [[/insertion]] Berlin W. Grunewald Nr. 6/7 Dr. Diels then showed me about The building. The herbarium is very large, and occupies four stories of the building! It is wholly systematic. One story is devoted to cryptogams
There is a good sized laboratory for taxonomy. There is also a large "museum", in part semi-popular, - with wood sections, fruits, products,etc. Dr. Diels said that this is kept up for popular use largely, as they must please those who furnish the money! There are cases that show tree-truck, root, fruit, leaves, parasites, etc. - Also picture of tree. He suggested that five large plant pictures could be purchased from [[Nene?]] Photographischen Gesellschaft Berlin - Steglitz. Also colored scenes of mountains, etc., from: Nenker & Uslermeier Dresden. [[end page]] [[start page]] 195 We then took a stroll about the gardens, giving chief attention to the prarie section. This is badly confused, plants from the [[insertion]] ^ dry [[/insertion]] plains being mixed with those of the prairie. The beds lack altogether the aspect of the prairie. Many of the plants are in the wrong relation: [[underlined]] rhus glabra [[/underlined]] with plants of open prairie, [[underlined]] Heliopsis [[underlined]] (not [[Habu?]]) in the open ( where it is not doing well); etc. Altogether the aspect is more nearly that of some of the tangled prairie borders. I agreed to send seeds, with detailed descriptions of habitats, and with notes on the grouping of prairie plants in dry and wetter situations, on loess, sand, etc. This was a fine visit.
I then called at the Plant Physiology Institute across the way, but Dr. Haberlandt was out lecturing somewhere in Berlin, and I did not find him. The janitor took me about, and was able to explain the various laboratories, etc., as he is evidently also the "Diener". Dr. Haberlandt, who is also a [[Geherinsat?]], has a finely equipped office, and private laboratory. This is on main first floor (not basement). Here he has three laboratories in line on N. side. These are for microscopic work, and his "physiology" is evidently largely morphological (as had been suggested by Dr. Diels). He seems to have a large number of microscopes. [[end page]] [[start page]] 197 There is also a fine lecture room, with raised seats, a case for charts, (the charts are rolled up.) [[strikethrough]] and set up on end [[/strikethrough]] ) and a case for models which show fibrovascular bundles, etc. etc. On the 2nd floor (is not this where Dr. Habulandt's office is?) I am quite sure that is so, and that the lecture room and labs. are on first floor, N. side) on N. side Dr. [[insertion]] ^ von [[/insertion]] Guttenberg has a special microscopical laboratory, and a separate paraffin room. Also an office or private room. On the 3rd floor, north side, are the docents rooms, and a museum room, in which there is not yet much in the way of collections, - some woods, fruits and bottled materials.
On the 4th (top) floor there is a photo room with sky lights, and a dark room. On the 2nd floor on the South side there is a chemical laboratory with hood, spectroscope, scales, and work-tables. On the first floor on the S. side is the library, and adjoining it, a reading room. The library is fair, but the reading room is small. It is evidently intended only for advanced students. The basement is high and mostly well lighted. On its north side are two physiological laboratories. These contain rotation tables, etc. [[end page]] [[start page]] 199 Next to these, on the west, is a small experimental plant-house, built as an annex to side of building, equipped with bell-glasses, etc. The tables in lab. are covered with gray linoleum. In the physiological laboratory there is not a large amount of glass ware, - I have as much. An Auxometer is set up, there are large accurate transpiration scales which will take plants 1 meter high, and some other [[insertion]] ^ minor [[/insertion]] apparatus, but not a large amount. On the south side of the basement there is a mycological laboratory, - not yet much equipped, - in which Bacteriology is also to be included. There is also a garden and small
plant houses on the outside. This building is north and some east, across the street, from the Botanical Museum. It is new, [[underlined]] and not [[/underlined]] yet fully equipped. Dr. Diels informed me that the grounds hereabouts were first public (royal or state) property. It was decided to sell out, but reserve a part of the land for the garden and some public buildings. The departments of Botany, Zoology and Geology will be located here, - it is expected. The humanities will stay in the old building in Berlin, - also medicine. The ground here is somewhat rough, and is the loamiest around. Berlin. [[end page]] [[start page]] 201 I returned to Berlin at 2:45 P.M. and secured a lunch at the Pension. We then packed and left for Leipzig at 6.28 P.M. Paul did not get his laundry, and arranged to have it sent to Jena. The country from Berlin to Leipzig is a flat plain. The harvest is on. We saw an aeroplane near Leipzig. We reached Leipzig at 8.43 P.M., and put up at the Kistner Pension, - a very pleasant, homelike place. I stood a long time on the street - at Augustus platz, before Paul and Bertha succeeding in finding the place. My pile of baggage attracted some attention so late in the evening. While waiting I noticed that young fellows to tried to make up with girls on the street uniformly failed. A better lot than in Berlin!
[[underlined]] July 22, 1914 - Wednesday [[/underlined]] I started out alone at 8[[superscript underlined]]15[[/superscript underlined]] A.M., Bertha and Paul going after their respective interests. Paul dubs Bertha the "Museum specialist," and she retorts that his only interest is in dirty bottles and laboratories. I called at Max Weg's book establishment, and secured the addresses of German, Austrian and Swiss botanists (which I had left behind.) - Took photo 28. I then went to the Botanical Garden and called on Dr. Pfeffer, a venerable, fine old man, with whom I had a pleasant conference. He wants the Prairie paper. He had examinations, and so arranged with one of his young assistants [[end page]] [[start page]] [[in upper right corner]] 203 [[/in upper right corner]] to show me about. He used fair English. They have had this year about 380 students. On the ground floor there is a small plant house on S. side of building (an annex to it) for soil experiments, etc. Nearby is a small store-room for seeds to be used in experimental work. Next is a dark room, about 10 ft. square, with spectroscope, electric light, etc. Along the corridor are cases for chemicals, centrigal machines, and morphological apparatus. There is also a case resembling an ice-chest in which charts are kept, - rolled up and set up on end. There is also
a case for transpiration apparatus. The lecture room is quite large, and contains a fine projecting apparatus of Dr. Pfeffer's own design. Charts are evidently very much used. On the north ride is a small lecture room for Bacteriology. There is [[insertion]] ^ a [[/insertion]] special room[[strikethrough]] s [[/strikethrough]] for electrical experiements. East of [[left margin bracket]] The small lecture room is a small laboratory for beginners in histology and physiology. [[/bracket]] There are many cultures of algae in jars for experimental purposes with lights, etc. The south part of the east end is devoted to advanced students. Here there is an apparatus for throwing spectrum on slide, under dark [[end page]] [[start page]] 205 hood, and observing the effect (attraction, etc) of different colored lights on algae. On east side are two connected laboratories (not large) for advanced students. Then south on the east side is a small chemical laboratory, and sterilizing apparatus. The upper story is devoted to the home (evidently sumptuous) and private laboratories of Dr. Pfeffer. On the north side of the basement is a small, cool plant house attached to building. Here Dr. Pfeffer is just new working (with auxonometer) on the force of drooping of leaves in "sleep". The petioles are stiffened with
wire, so that only drooping of blade is considered, and a fine wire is placed through blade, and passed over pulley of auxonometer. In the basement is a store-room for glass-ware. Students pay 1/3 of the breakage. Some departments, like chemistry, charge full price. A dark room for photography on East side. A small cool room, with cooling chamber in a double walled box, with packing. Cooling. A store room for Bacteriological ware, etc. A workshop, with necessary machinery and tools, vices, etc. A constant temperature room in [[end page]] [[start page]] [[in upper right corner]] 207 [[/in upper right corner]] the basement, with an electric thermostat, - i.e. one making and breaking electric connections. This is kept at 28°C (=82.4° F.). There is a special furnace for heating, and coke is used. The mechanism turns the hot air in or out. A gas-motor room contains presses which are capable of producing pressure of 1200 atmospheres. An ice-chest stands in the hall. A distilling room with automatic distilling apparatus. A cool room for paraffin work in warm weather. A special laboratory in which now an advanced student is trying to determine the effect of acetylene gas on plants.
A room contains appliance for quick heating of water. A large gas flame heats water passed through a slender coil. A small room, on west side, for photomicrography, cork with ultra rays, etc. The plan of the building is here shown: [[image - pen drawing of plan of building]] [[image label]] Entrance to 2-story lecture hall Exp. Plant-house (cool) Corridor Entrance Street Johannis Allee. Experimental plant house - soils, etc. Entrance. [[image label]] [[image - arrow pointing to the north]] [[end page]] [[start page]] 209 Dr. Pfeffer's laboratories are equipped with a great variety of apparatus, but most of the apparatus is simple, and of his own designing and home make. I returned to dinner, as the gardens are closed from 12 to 2. After dinner we all started out for the Botanical Garden, with the intention of going on to the book & printing exhibition and the great [[underlined]] Denkemal [[/underlined]] erected in memory of the German, Austrian and Russian who fell at the battle of Leipzig. I took photos 7 and (in the garden) 1, [[insertion]] ^ 8, [[/insertion]] and 3. The Botanical Garden is not large. There are small systematic groups
of plants, and small habitat groups like [[underlined]] Cactaceae [[/underlined]] , [[underlined]] Sedum [[/underlined]], etc. we then walked towards the Denkmal, and stopped to take photos, 4 and 29, of the Russian Memorial Chapel. I damaged my tripod here and returned to the city for repairs, while Bertha and Paul went on. Leipzig is a clean place. The people seem very different from those of Berlin, - they are cleaner (morally) and less pompous. There is an intellectual atmosphere about the city similar to that of Prague. Spent the evening in writing, and in packing for tomorrow's early trip to Halla. [[end page]] [[start page]] 211 T [[underlined]] Aug. 21, 1914. [[/underlined]] Praha. .29. Plant houses & rockpile - Botan. Garden [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] .30. Lilypond, forcing houses & Botan. Inst. " " " [[Dittos for: Garden [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .1 - Ampelopais "[[feuce?]]" - [[Apolinarsha?]] & Kalov. al. - " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .2 - Karlov, looking W. " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .7 - " [[Ditto for: Karlov]] Zoology. building (w. of south) " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .8 - Looking down Albestor (west) " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .23 - Zechnika " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .24 - Karlovo [[?]] - looking N. " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] 3 - " [[Ditto for: Karlovo]] ([[underlined]] Spoiled [[/underlined]]) - flower beds, & fountains (Inst.) " [[Ditto for: [[underlined]] Hanff. [[/underlined]] ]] .5 - Vitežslav Hàlek [[line]] (Ostho) 4 - Činğàk - used for geol. Ind ([[underlined]] (Spoiled) [[/underlined]]) - Hanff. .6 - Benedist Roezl - send Karlowo Uám (special) [[line across page]] U [[underlined]] Aug. 21, 1914 P.M. - Praka All Hauff. [[/underlined]] ([[underlined]] (Spoiled) [[/underlined]]) 3- Looking up Beciátshá ul. [[Agsty?]] Bot. Institute. 27. [[strikethrough]] 28. 29. [[/strikethrough]] 30 Sprĕžain' volŭ, na Vinohradĕ - .5- Pi-Humpab-Zemanová-Olšany. .6 -Hollár " [[dittos for: Olšany]] (Znovu) .4- P.J. Šafařik " (") [[dittos for: Olšany, Znovu]] .1- Gindely [[dittos for Olsany]] 4 .2 Karel Maixerer - " " [[dittos for: Olšany, (Znovu)]] .8 Sady - padil Kladské are - Vinobrady- .23 - Hostel (gothiský chrám) See. Ludmily-- a Purkyňovo námisti - - - - .24 "Jedová chjae" - Apolinávska nl.- [[arrow pointing to below .2 line]] .7 [[underlined]] - Iván Kliment Klichua - Olšany Viz III buiker. [[/underlined]]
[[upper left]] R [[/upper left]] [[underlined]] Aug.18,1914-Tues [[/underlined]] Praha Znover Aug.20, [[poznamninny?]] .. Ra. [[underlined]] [[right column header]] Ra [[/right column header]] [[/underlined]] 1-Jan Neruda Spoiled + Ortho 2-Jan Krejčí " [[ditto for: Spoiled]] + " [[ditto for: Ortho]] 7- Svatopluk Čech "[[ditto for: Spoiled]] + Villiers 8- Dr. J. Kaizl " [[ditto for: Spoiled]] + " [[ditto for: Villiers]] 29 -Jablonský & Třebízský " [[ditto for: Spoiled]] + " [[ditto for: Villiers]] 30 -Vítězslav Halek " [[ditto for: Spoiled]] + " [[ditto for: Villiers]] 28- [[Alberta furu Vyśeluan?]] " [[ditto for: Spoiled]] - - 27- Čertŭv sloup " [[ditto for: spoiled]] + Villiers [[line under, and partially around, entry 27]] [[underlined]] Aug 20 [[/underlined]] 18-1[[?]] bed.= Zool., with black & yell.bunting; 2 = [[underlined]] [[in?]] [[/underlined]] = Villiers Physics with 1 [[in?]] bunting black & yellow, 2[[nd?]] red & white 3&4-Alberertov views not good. [[line across page]] [[underlined]] S [[/underlined]] [[underlined]] August 20, 1914 Zlichov & So. Prolsop. [[/underlined]] 27-Vyšehrad, z [[ciscřché?]] louky. Villiers 28- " [[ditto for: Vyšehrad]] a sanatorium " " " [[ditto for: louky]] " [[ditto for: Villiers]] 3- Zlichovský kostelík, na vapencovite skále " [[ditto for: Villiers]] 4- Bránické skaly( with advertisements) " [[ditto for: Villiers]] 23. Stohy slány a žebrinový vůz- za (zli [[cloreun?]] " [[ditto for: Villiers]] 24- Sr. Prokopské údolí-kostelik a skála (kde byla [[jekyriă?]]) [[ditto for: Villiers]] 8- Betula-(Mrs.Domin)-na stráně naproti skale. [[ditto for: Villiers]] 1-From top of knob-looking [[?]] .Sce.Prokop- [[ditto for: Villiers]] 2- Steppe cra protějsim [[kopci?]] -severnĕ- " [[ditto for: Villiers]] 29- Skalní stráň- Sesleria- [[Sco?]] . Prokop údolí - " [[ditto for: Villiers]] 30- Údolí k Hlubočepiům-steppe na severni, los na ježni stranĕ " [[ditto for: Villiers]] 5- wheat field, - women + children (Special) [[line across page]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 213 [[/upper right]] [[upper left]] P 110 [[/upper left]] [[underlined]] August 16,1914 - Stodůlky a Bílá Hora [[/underlined]] [[small h?]] 29. (Hauff)- Looking W., across Stodůlky. .5- (Special)- Mlatci n Dvorského domu, čis.??. W Stodŭlkách ([[amb?]] Lužinách) .3-(Hauff)-Side view of no. 77-Dvorský's old house (The long, loo part [[insertion]] ^ in front [[/insertion]] is newer. Garden belongs. .4- (Hauff)- Front view of up. 77. .30- (Hauff)- New school in Stodůlky- .23 - (Hauff)- No. 47, Dvorský's birthplace- [[insertion]] ^ Now [[/insertion]] [[Obecuí stráepule?]] .24 -(Hauff)- No. 47, Looking N. farther.-Spring below, to right. .1-(Hauff)- No.47, front, looking East. White part = house, to left is barn, & garden in front. .7-Bílá Hora- from knob above Motol-looking N. (Hauff) .2-[[arrow leading to under .1]] (Hauff) Nový kostel, a v pravo došková střecha. .8- (Hauff)- Looking E. of N. at "Hvězda". .27 (" [[ditto for: Hauff]] ) Looking nearly E.- church & part of battle fields [[printed at top of line]] Bílá Hora. [[/printed at top of line. 28- (" [[ditto for: Hauff]] )Looking E. of U. across the main battlefields between Hvězda & the church. A sugar beet [[insertion]] ^ field [[/insertion]] .6- (Special)- View of front of church & crowd. [[line across bottom of the page]]
Box 0. 95 [[underlined]] August 14, 1914 Žižkov. [[/underlined]] . 3. (Villiers) Vozova ulici, Žižkov, rízká, zdĕ na stranách. Jen že by růž projel. Nyní prs chodce. . 4 - Jižní konec Žižkova (hory) - looking E. along Husova [[insertion]] ^ třída [[/insertion . 1 - Žižkov z Podĕbradove třídy v Žižkovĕ - W. + NW. side Zde prý se hlavní bitva svedla . 2 - Severní čásť Žižkova - cleared - z plachu na Invalidovnĕ. [[underlined]] 27 - [[overwritten]] Looking E. [[/overwritten]] [[underlined]] Spoiled [[/underlined]] towards S. end of Žižkov from Žižkova třída [[/underlined]] [[underlined]] Aug. 15, 1914 - Praha [[/underlined]] . 28 (Williers) Nábřeží, - k [[Palackénur?]], mostu. Dolejši čásť, - písek, kámen, atd. . 29 (Villiers) - Kus starého Podskalí nad železniĕ [[?]] mostem. Hostinec "Na Vlytoni" - zbytek . 23- (Haubt Ortho.) Red Geraniumz + Petunias - along Nábřeží opp. Vyšehrad. . 24- ("" [[dittos for: Haubt Ortho.]]) - Steamer "Rudolf" - crowd, - most people travel by boať now, - no trains! . 30- (Viliers) - Deska Krejčého pod Vyšehradem. [[underlined]] Bas relief [[/underlined]] . Památce D[[superscript]] [[double-underlined]] r [[/double-underliend]] [[/superscript]] : Jana Krejčího cĕského geologa [[right margin]] His house stood back on bank. Now gone. [[/right margin]] Villiers? * 1825 = 1887 † . 7- (Haubt Ortho?.) W. wing of nene Sanatorium below Vyšehrad. Note flowers on verandas, - a feature of the city. . 8- Vyšehrad a vinice, - 5. side. Z Libušiva nábřeží, - Podolǐ [[line]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 215 [[/upper right]] [[upper left]] N. [[underlined]] 83 [[/underlined]] [[/upper left]] [[underlined]] August 13, 1914 Olšany. [[/underlined]] 1 - (Special) - Vaceslav Kliment Kliepera. [[insertion]] Spoiled [[/insertion]] .7- (Ortho. - Haubt). Hrob Karla Sabiny. .8-("" [[dittos for: Ortho. - Haubt]]) - Jos. [[Maves?]]. 3- (Pesorto) - Karel Mixner. [[underlined]] Spoiled [[/underlined]] .23- (Ortho - Haubt). [[Fuegner?]] a Tyrš. .4- (Pesorto) - Anna Náprstková. .24 - (Ortho - Haubt) Frautišek Ladislav Čelakooský .2 - (Special_ Karolina Svĕtlá. (?) .29- ( " [[ditto for: Special]] ) Karel Sladkovský- .27- (Perosto)- Jaroslav Čermák. (?) 28 - ( " [[ditto for: Perosto]] ) Dr. Anton Gindely. [[underlined]] Spoiled [[/underlined]] .5- ( " [[ditto for: Perosto]]) - Augustin Smetana .30 - (Special) - Pavel Josef Šafařík. (?) 6- (Perosto)- Jan Kollár. [[underlined]] Spoiled [[/underlined]] [[line]]
[[upper right]] 69 [[/upper right]] M. [[underlined]] August 12, 1914. Praha, Pankrác, [[/underlined]] atd. [[underlined]] 5 a 6 [[smíšené?]], ostatní Agfa obyčejné. [[/underlined]] .3 - Libušina lázeň. - Pankrác. - (viz zápisky) .4 - Vůz na vodu, - voli - u Libusiných lázné. .23- Repové pole.- Z Panhráce k Uršovicům. .24 - Pšeničné pole. - Na Panhraci. Babička sbírá klásky. .7- Pohled východnĕ z Pangrace, přes Michel, a dále přes Zábĕhlice, a dále v háji (u stodoly) = Hostivař. Na jihovýchod od Prahy. .27 - Stohy obilí, - atd. Moderní hospodářot[[ví?]]. Jen ženy na stohu. .5 - Ječmenové pole, - část posehaná. - Vůz se žebrinami. Na Pankraci u rasovny (pohodnice). Zde pracují trestanci pod stráží. .6- Staré vápenky - na Podolí. .28- " " [[dittos for: Staré vápenky]] - " " [[dittos for: na Podolí.]] (Čejka). .8 - Pankracké údolí, a kostelík. Zde svedená hlavní bitva, 1424, - a Sigmnudovi Moravané zde byli pobití. [[line]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 217 [[/upper right]] L. [[underlined]] August 11, 1914 - Praha. (Dopoledne). [[/underlined]] 29 - Česká Technicka [[insertion]] Spoiled [[/insertion]] - protí Karlovo Náměstí. 30 - Pomník Vistĕzslava Hálka, na secernive konci Karlovo Námestí Spoiled (?) 23 - Starý činžák který dlouho sloužil [[ústavcine?]] geologickému, mineralogickému [[insertion]] Spoiled- [[/insertion]] a geografickému. .3 - Jedno. konský "potak" o monkou. Viz voj. .5 (= 4 spoiled) - Mlýny: A. Kopecký - Umĕlecký Válcový mlýn, na Riegrovo Nábřeží proti Myslíkové ulici. .1- [[Tailrace?]] of Kopecký mill, with Násodní [[Divallo?]] in background. Not flowers in houses on Žofinsky ostrov. 2 - Františkovo Nábřeží.- [[insertion]] (Spoiled) [[/insertion]] Row of [[underlined[[ Robinia [[/underlined]] [[underlined]] pseudacacia [[/underlined]] , - trees 2 + ft. in diam, + not topped. .7- Karlův Most a [[insertion]] Eastman. [[/insertion]] Hradcany - z Frantíškovo Nábřezí. .8- Petřín a Rozhledna, z Frantíškova Nábřeží. (Eastman) .28 - (Ortho.) Hradčany a Karlův Most, - vodárna v pravo. . 27 - (" [[Ditto for: Ortho.]]) Hradčany z Nábřeží [[Korunniho?]] Prince Rudolfa. (Front lens out.) [[line]]
[[underlined]] August 1,1914, Berne [[/underlined]] (Botanical Garden). [[header]] K [[/header]] [[image - line from this K, to lower K]] .23- Large Palm house (Eastman) .24- Botanical Institute--near end. " [[ditto for: (Eastman)]] The gardener's dwelling is at Moise house to left, Lily pond to right .5- View across garden [[ditto for: (Eastman)]] .6- " " " [[ditto for: View across garden]] towards Institute, across rock-piles (alpina), bank sli. (Eastman) [[wavy line across page]] K [[underlined]] Aug. 1, 1914- Thun. [[/underlined]] 27- View of the Alps & the Aare (spoiled) (Eastman) 28- Nearer view,- front lens out (spoiled) " [[ditto for: (Eastman)]] [[wavy line across page]] √ I. [[image: line from this I to lower I]] [[underlined]] Aug.2-1914 Thun, etc.[[/underlined]] (vicinity) 27- View of Stockhorn. etc. (Ortho.) 28- Snailery at Wimmis. [[wavy line across page]] I. [[underlined]] Aug 3,1914- Along Lake Thun. [[/underlined]] 1- Mt. Niesen from depot at Thun. Spoiled 7- Mt. Niessen, from boat at 2 [[superscript]] [[underlined]] nd [[/underlined]] [[/superscript]] landing [[wavy line across page]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 219 [[/upper right]] √ H [[underlined]] July 29,1914-Wednesday-Freiburg [[/underlined]] 5-(Agfa) Botanical Institute of University, looking S.E. 6-(Agfa) Part of new garden & hothouses, and part of main bldg. [[insert in left margin page]] 2- Garden & Bot Inst. looking nearly S. [[/insert in left margin of page]] 1-Garden-to-be.- Black Forest in rear. [[wavy line across page]] [[underlined]] July 31, 1914--Wassenweiler. [[/underlined]] .7- Kaiserstuhl, with my [[insertion]] Agfa [[/insertion]] cuts in notch. From flat. [[Image: of road cut]] road & cuts .8- Exposure 4. (Agfa) [[image of road cut and soil layers]] Yellow loess, similar to mo. wit loess. Large concretion---Fossils Heavier yellow loess. .3- (Agfa) Looking up the road past cut 4-Waseniweiler .4. (Agfa) Same as (8). .23- Nodules in road,-from exp. (4). .24- Looking along road, up lower slope past exposures 1 and 2, which lie on left. [[wavy line across page]] [[underlined]] July 31, 1914--Gottenheim [[/underlined]] .29- First cut, [[insertion]] (Agfa)[[/insertion]] with two [[underlined]] loesses & intermediate--[[/underlined]] laminates water band. [[image of road cut]] yellow loess 15 ft Oxidized Lighter,-4 ft. Bank-Heavier yellow loess Fossils-6 ft. .30- Same-more distant (Agfa) [[line across bottom of page]]
√ F [[underlined]] July 27,1914 Heidelberg [[/underlined]] (Eastman) .29- View parallel with river and away from the entrance, towards greenhouse. .30- View of section of garden with eastern Yuecas,etc. .23- Bergheimer street entrance to the Botanical Institute. .24- Opposite side, from Plöck, on post office side.- Bot.Inst. [[line across page]] [[underlined]] July 28, 1914 Tuesday Strassburg [[/underlined]] .5- Street past Botanical Institute (Universitätsstrasse. Maple trees. Eastman. .7- Botanical Institute (Eastman) .8- View of central part of garden & houses (Eastman) .6- A group of plant houses. Eastman .3- (Agfa) a part of University building (main) .4- The Strassburg "laundry." [[wavy line]] [[end page]] [[start page]] [[upper right]] 221 [[/upper right]] √ E. [[underlined]] July 26, 1914 [[/underlined]] Sunday. Rhine trip. [[underlined]] Photo [[strikethrough]] 23 [[/strikethrough]] [[/underlined]] [[insert]] Spoiled [[/insert]] Agfa Snap at old ruins--Rheinstein, on left [[underlined]] .Photo 24- [[insert]] Agfa [[/insert]] Snap at vineyards on right. [[underlined]] Photo [[strikethrough]] 1- [[/strikethrough]] [[insert]] Spoiled [[/insert]] [[/underlined]] [[insert]] Eastman [[/insert]] Castle at [[strikethrough]] Bachanak [[/strikethrough]] Stahleck. [[underlined]] .Photo 8- [[/underlined]] [[insert]] Eastman [[/insert]] Hills below Bachavach, with ledges and vineyards. [[underlined]] .Photo 27- [[/underlined]] [[insert]] Agfa [[/insert]] Opposite St. Joan--terraced slopes. [[underlined]] .Photo 28 [[/underlined]]-[[insert]] Agfa [[/insert]] Terraced slopes & castle Katz, opposite St. Joan [[underlined]] .Photo 5- [[insert]] Agfa [[/insert]] Rheinfels, near St. Joan, with front lens out--extension. [[underlined]] .Photo 6- [[/underlined]] [[insert]] Agfa [[/insert]] Terraces, looking down the Rhine from near base of Lorelei. [[underlined]] .Photo 1 [[/underlined]] (Agfa) Xerophytic top of Loreleij ridge,-castle (Katz) beyond. [[underlined]] .Photo 29- [[/underlined]] (Eastman) Castle Katz, and Terraces on the Loreleij side [[underlined]] .Photo 30- [[/underlined]] nearer view [[underlined]] .Photo 2- [[/underlined]] [[arrow pointing to line below photo 1]] Agfa Loreleij rock, looking up river.
√ D. [[underlined]] July 25, 1914- Saturday Heidesheim & Budenheim [[/underlined]] [[underlined]] Photo 3 [[/underlined]] (Agfa)- Sand bank, cut 1, from which I collected fossils. [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]]- Sandy area-looking NE. towards the Rhine, over cut 1. It has original xcroplytic vegetation. [[underlined]] Photo 29 [[/underlined]]- A near view of the sand flora with two little German girls, Eva Kiefer and Marie Eschborn, the latter Bleichistrasse nr. 26.,-the former just Bleichstrasse. [[underlined]] .Photo 30 [[/underlined]]-Very similar to (29.) [[underlined]] .Photo 27 [[/underlined]]- (Agfa) - Scotch Pine, with moss carpet, + a few [[underlined]] Juniperus communis [[/underlined]] This is in forest near Budenheim. There are also tufts of a slender grass. .Photo 23- Acron sandy near Heideheim ." [[ditto for:Photo]] 24 " " " " [[dittos for: Acron sandy near Heideheim]] [[end page]] [start page]] 223 [[underlined]] Praha- May 13. University [[insert]] of Prague [[/insert]] & vicinity [[/underlined]] 1- Stone pile in Bot. Garden- at corner of Botany building. cramer. 2- Část' " Alpine" [[ditto for: cramer.]] 7- Upravo Zool. a math. Vlivo fyrika [[Albertov?]]-Vecvo dole bude český pathol. [[insert]] ^ a anatom. [[/insert]] [[ás lást?]] 8- C.k. chemický ústav (v pravo) cást' geologiche'la- 27- Botanický vístav - looking N.E. [[Cramer.?]] 28- " " " [[dittos for: Botanický vístav - looking]] S.E. " [[ditto for: [[Cramer.?]] ]] 23x- Apolinav ska ulice (not 20 ft. wide) 32 - time [[Cramer.?]] 24x- Albertov--nižué budovy-viz listek--[[Cramer.?]] 5- Ermansský hláš ter-z okna mého bytu. Cramer. 6- Botanická zahrada - looking N. - 1/100-8 - Cramer. 7- Botanisches Institus garden - [[German?]] Cramer. 8- Nĕmecký ustav - geol. & zool. - v levo Cramer. 29x- Beds in Bot. Garden. Different soils in various [[insert]] ^ Cramer. beds.[[/insert]] 30x- Balkan plants ( to left)-Bot. Garden-Cramer. [[line across page]]
[[underlined]] May 17 - Černošice, Robbiń, Karlické údolí [[/underlined]] 27- Stráně s políčkami [[insert]] seeds [[/insert]] u Horní Černošice 28- Folded Silurian strata above - Černošihce údolí - Seeds 27. 23x - Picea excelsa nursery-no shelter. Roblin woods. [[insert]] seeds. [[/insert]] 24x- Picia excelsa forest [[insert]] ap.=44, count=220 Roblin - seeds 27 [[/insert]] Zbráslavske pauství 3- Karlické údolí - Tilted strata (Sil) Looking E. [[insert]] seeds 27 [[/insert]] .. 1- " " [[ditto for: Karlické údolí]] Looking E. - high hill. seeds 27 2- " " [[ditto for: Karlické údolí]] Cleared strip - deciduous for. [[copprice?]] - Karlické údolí. [[insert]] seeds 27. [[/insert]] 7- Karlické údolí - Strip with stumps left.- Seeds 27. 8- " " [[ditto for: Karlické údolí]] Looking W. from top of high hill. Seeds 27. 29x- Karlický kostel - over 500 yrs. old- Seeds 27. 30x- " " " " " " " " " [[dittos for: kostel - over 500 yrs. old- Seeds 27.]] [[line across page]] [[underlined]] Praha - May 20 [[/underlined]] - Čís. 14 - Trojická ul. My house. - Emansský kláster - z Palackého náměstí [[strikethrough]] nábřeží [[/strike through]] 6- Part of inner wall= 2 ft. thick- [[Vyschrav?]]-port-holes-wider inside. Cramer. - Pomník Karoliny Světlé,-Karlsva Náměstí-[[insert]] Cramer. [[/insert]] Pomník Palosckého - [[Pilachého?]] Náměstí (se [[strassy?]])[[insert]] Cramer. [[/insert]] - Pomník [[Junguranne?]] - [[Jungurannovo?]] Náměstí - [[underlined]] [[insert]] Cramer. [[/insert]] [[/underlined]] - Pomník Palachého (z předu) Cramer. [[end page]] [[start page]] 225 [[underlined]] May 21, 1914 [[/underlined]]-Vyšehrad. 5- Kostel Sv. Petra a Pavla Cramer. 7- U. side wall-higher than 5-story flats. [[insert]] Cramer [[/insert]] 23x- Fr. Lud. Rieger- tomb. Cramer. 24x- Antonin Dvořák - Cramer. 3- Božena Nĕmcová- " [[ditto for: Cramer.]] 4-Preslové- " [[ditto for: Cramer.]] 1- Looking E. towards Rieger's grave. Note high mounds. Cramer. 2- Slavín. " [[ditto for: Cramer.]] 27- Jan Purkyne -1787-1869 - " [[ditto for: Cramer.]] 28- Bedřich Smetana " [[ditto for: Cramer.]] 29x- Vyšehrad tunnel- " [[ditto for: Cramer.]] 30x- NW, corner of Vyšehrad. walls & cliff. Cramer. [[line across page]] [[underlined]] May 16, 1914 [[/underlined]] - Část' Botanické zahrady (Univ) od jižního [[vchodu?]] . 1/100-8.- - Část' Alpín - [[tavitéž?]] [[line across page]]
[[ underlined]]Radotin, May 23,1914[[/underlined]] 27- Steppe-scrub oak-edge of forest- N. side of valley. [[insert]] seeds 27.[[/insert]] 28- [[quotation mark for Steppe]]-scrub oak & Scotch pine-Ranunuclus in fore. [[insert]] N. side of valley-seeds 27 [[/insert]] 1. Edge of ''opening"-scrub Pines sylvestri- N. side valley. [[insert]] seeds 27 [[/insert]] 2- Folded Silurian [[insert]] limestone [[/insert]] strata,& rockyslopes. N[[?]] Side valley [[insert]] seeds 27 [[/insert]] 3- Xerophyticknob near Radolin- N. side of valley [[insert seeds 27]] 7- View W. (S?) along branch Chotecke vidoli-- seed 27. 8- Scru Scotch pine & oaks-N. side. Seeds 27 5- Folded Silurian strata, & xenophytic slopes.[[insert]] erveslone [[?]] N. side. Seeds 27 [[/insert]] 6- Quarry- N. side Radotin valley-Slope= strata [[insert]] Drill & seale off rock. Seeds 27. [[/insert]] 29x-From knowb in (3') looking S. E. of clearing is Picea [[insert]] and w. of it deciduous forest. 1/2 caffine & 1/2 replanted,[[/insert]] 30x- Look [[strike through]] w?[[/srike through]] up Radotin valley from knob (3)- Seeds 27. [[insert]] S.side has forest.[[/insert]] 23x- Edge of opening- N. side valley.-seeds 27 24x-[[insert]] shrine[[/insert]] Altar by roadside,with doll as St. Mary.-mRadotin nidoli. Seeds 27. [[underlined]] Karlui Tyn- May 23 [[/underlined]] -Karlin Tyn, looking S. of W.-Seeds 27. - " " " E. - " " " E. [[end page]] [[start page]] 227 [[underlined]] Praha 15 cervna,[[/underlined]] 1914 27- W (inner) gate- French- Vyselund.-farther view. 28- Karlovo braina-ontis (E) " - 8- Albertor & Urin-from Vysebran. 29x Inner (west) gate-French-60 yrs.old-Vysehrad. 1-Stare sacue- (blize) Vysehrad. 2- Novejsc sacue- Vysehard. 5- Sance 60 robu stove'- Konsek stamck zdi ( suad Karlovych)- 24x Hradby stare i nove,-stare' v levo.- Vysehrad[[line from here to between 30 x and 23x ]] [[underlined]] V praze 151 17 cervua [[/underlined]] 6- Plant house in university Bot. Garden.[[insert]] 17 cero-[[/insert]] 30x-Vysebrad-old & new walls at French gate 15 cerp Olo wall a Kaslova. 23x-Alberta& University from Vysebrad 15 cerv.
[[underlined]] Photo-Polabi-21 cěrv. 1914 [[/underlined]] 3 Byšichy - (viz-str-34) 4 " - " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 23x " " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 24x " " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 7 " " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 8 " " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 29x " " " [[dittos for: Byšichy - (viz-str-34)]] 30x Polabehá lučina n Byšichy Viz. str. 34. 1- Dr. Domin's party 2- Dr. Domin's party 27- Looking from top of hill across Service, Ostrá and Stratov 26 seeds 28- a view similar to the preceding from near the same place. Seeds 27 - [[end page]] [[start page]] 229 [[underlined]] Photo, nad Kocábkon-7 circ. [[/underlined]] 5. Okuštený meandr [[image: curved lines enclosing words Les, okudteung meadow[?] Les Hrbet ridge Kocaben]] 6.Lerunti stranš smeřun x 1-Vesnice Maseřin 2-Skály vad Kocábon [[line across page]] [[underlined]] Photos- near Bohmie, June 24 [[/underlined]] 1- Bank-clay above, sand & gravel below. Prvis piskovna, in Čermikého háje. 2- Bank-clay above, bowldery next (buližruk) and below red sand. Cron. bidder. Prvin piskovera va reverm straně silinie západuě od 1mm pisbovrry ( see 1)- [[underlined]] 23x [[/underlined]]- Sevenuě od silmice proti (2). Větši pishorna. Na hove hlinita vidon Pak sterk (buližuili) Dole nisch
Photos - June 6 - 1914 [[left margin]] 29x [[/left margin]] (see section in daily record) - nad Hlubočepy [[left margin]] 30x- [[/left margin]] Viz rectun. [[left margin]] 4- [[/left margin]] Horizontal fault, N.vS., at Hlubočepy. To right Gg[[subscript]] 3 [[/subscript]] to left G [[subscript]] 2 [[/subscript]] - shove is G [[subscript]] 3 [[/subscript]] N, or G [[subscript]] 2 [[/subscript]] S. [[left margin]] 3- [[/left margin]] Severní od Barrandovi stěny, proti [[Bráníker?]]. Dole Devonské, G [[subscript]] 1 [[/subscript]], nad tím štěrky středních terasů. Skála nahoře vodorovná (povrch, ne [[vostoy?]]) Nad tím je spojení se [[Siluv?]]. a Devon. V pravo 9 [[subscript]] 1 [[/subscript]] - pak v levo F, ([[Siluv?]]) [[image]] [[image labels: F [[subscript]] 1 [[/subscript]] F [[subscript]] 2 [[/subscript]] = Dévon. G [[subscript]] 1 [[/subscript]]]] [[left margin]] 5- [[/left margin]] Severní kmer Barrandovi stěny = F [[subscript]] 1 [[/subscript]], - Kosořské [[Vápence?]] = anglický Downton. [[left margin]] 6- [[/left margin]] Barrandova stěna - [[image?]] (turned 5) [[left margin]] 27- [[/left margin]] Barrandova " [[ditto for: stěna]] - farther S., near [[nino?]]. Another "zigzag" - Právě nad tím je Barrandeova deska. Dřevěna, se zlatým ná pisem. [[end page]] [[start page]] [[image - showing hill and tunnel and other things]] [[image labels: Wall (old); Libušiny lázně; Krizčóho deska; Tunnel; [[stearun?]] Rudolf.]] [[upper right]] [[underlined]] 231 [[/underlined]] [[/upper right]] [[left margin]] 28.- [[/left margin]] F [[subscript]] 1 [[/subscript]] S. end + black spot just to right of telegraph pole = E [[subscript]] 2 [[/subscript]]. [[image]] [[image labels: pole; E [[subscript]] 2 [[/subscript]]; F; F [[subscript]] 1 [[/subscript]]]] [[underlined]] Odpoledne [[/underlined]] [[left margin]] 27- [[/left margin]] Barrandová stěna - ([[underlined]] spoiléd [[/underlined]]) [[left margin]] 28- [[/left margin]] Vyšehrad - (spoiled) [[left margin]] 29x [[/left margin]] Bránická skála - [[srapřoli?]] Zlichovu. [[left margin]] 30x. [[/left margin]] "Přístav" nad Zlichovem. Vory (jaho telegraf[[?]] tyče) An arm of river. [[left margin]] 3- [[/left margin]] Výšehrad - blíže. [[left margin]] 4- [[/left margin]] " [[ditto for: Výšehrad]] a Sanatorium [[left margin]] 5- [[/left margin]] " [[ditto for: Výšehrad]] [[Covhny?]] [[left margin]] 6- [[/left margin]] " [[Ditto for: [[Covhny?]] ]] .E [[image - sloping hill, with tunnel underneath]] [[image labels: [[dnvele?]], [[Libnaňry?]] "láznĕ"., wall, [[Břidlise?]], ([[spodní Silno?]]), Tunnel]] [[left margin]] 1- [[/left margin]] Vyšehrad, [[lvohny?]] S.E. (see top) [[image - line extends from here to top image]] [[left margin]] 2- [[/left margin]] "Přistav" s dřivini ([[underlined]] spoiled [[/underlined]]) [[left margin]] 7- [[/left margin]] [[underlined]] Vyšehrad - S.E. [[/underlined]]
Photos-Prague-Sun[?] June 28, 1914 [[checkmark]] 24x. Kraul.brad, Hadcany--front view [[checkmark]] 28- Avenue in front of Belvedere, looking E. [[checkmark]] 27-[with arrow going to 28] N. entrance to kral.crad,fires Jeleni Puhlr. [[checkmark]] 7- In park E. of Belvedere-ivy on trees-Machar's pommik in back- [[checkmark]] 8- [[strikethrough]] M [[/strikethrough]] W. side of Machar's monument: Plate contains: Vysehrad-Neklan-Libusin Hueic Rading a Maherlenka-Samko Ptak Zoob Ruzoveho Jitra--Sulamit Dons Sance-Legenda-Z Erinu Dirm or Tononci Hvejdy-Baje Sosany Troje Pamiti Vita Choraze-Vrine Jan Maria Ploghar-Vecco in B Olgerd Cejslova-Sr. Brandau-Inultuc Gabriel de Espinosa-Pia de Tolomei PodJabloni-Sestra Paskalina Ondrj Cernyser-Dobrodruzster Madrang Karolinski Epopeje-Ami a Amil. [[checkmark]] 4- Benatlay-Mala Strana. 29x - W. end Karel's bridge 30x Looking E. along " " [[end page]] [[start page]] 233 [[checkmark]]23x - Dinin cis.14,Jezicha vol., II. ? 29x - Street leading n. from my room.-below Emanzy (west)- Vaclavska ublice [[checkmark]]5- Looking S. E. from Karels' Bridge- narodin Divadlo a Riegrovo a Polachela Nabrize c4 [[checkmark]] 6- From Karels' Bridge - looking toward Bridge at Retizard lavka. [[checkmark]] 3 - E. side of Marchar's monument - [[checkmark]] 4 - Looking along Malrege Town Vipe[[?]] from Frautinalis [[?]]. July 3, 1914 (23x2) Soroksar, Hungary - [[strikethrough]] 24x [[/strikethrough]][[arrow pointing to 24X below]] Stipa, Ephidra, Linuru [[?]], Alsiue veruma, - Pobulus alba in back. Large Verbascum dichristu etc. [[checkmark]] 23x Stiba graffiana, Linum pannomica [[checkmark 5]] Linum & Stiba, Verbascum (by umbrella), Scotch Pine in back (planted) and Pabulus migra. [[checkmark]] 24x Santy ridge with Papulus alba & Pinus rilvetrius, etc. [[checkmark]] [[underline]] 29 - Sand pusta - stifa, Kochleni, etc p alba in back pimifra formas. Some Robinia, etc. as Kiskun - Laezhaza - [[/underline]] [[checkmark]] 27 [[strikethrough]] 28 - [[/strikethrough]] [[strikethrough]] (27)?) Looking E across plain. [[endpage]]
✓ 6. View across sand pusta, scrub covered, on Isl. of Czepel, near Soroksár. [[underlined]] At Kunseutmiklos [[/underlined]] July 3, 1914 - sand flats ✓ 28 - Saline flat & field beyond. Shows white "blind spot" in fore. Only Lepidium crassifolium & Camphorum ovata seem to be able to grow on it, & this sparingly. ✓ [[strikethrough]] 6. View across scrub covered sand pusta, Isl. of Czepel, near Soroksar. [[underlined and struck through]] July 4 - At Péczel, Hungary [[/underlined and struck through]] 3- ✓ 30x - Salt pusta, shows tufted grass ✓ 1 - " " " " " [[dittos for: Salt pusta, shows tufted grass]] & windmills ✓ 2 - " [[dittos for: Salt]] basin, with Juneus flat & Kunseutmiklos in back. ✓ 7 - Nearer view of Juneus flat & stacks shown in (2) ✓ 8 - Salt basin (lake) & Kunseutmiklos. [[end page]] [[start page]] 235 [[underlined]] July 4, 1914 [[/underlined]] At Pecsel, Hungary. [[underlined]] Photo 3 [[/underlined]] - At sec (a) [[image: drawing of soil profile]] [[image labels]] [[???]] Loess - fossils all through glide (?) Lower, yellow, sandy. Fossils. [[/image labels]] [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]] At sec. (b.) [[image: drawing of soil profile]] [[image labels]] 6 ft Robinia Robinia 6 ft. Bank & bench 7 ft. Darker, mucky, reddish lower layer. [[/image labels]] [[underlined]] Photo 7 [[/underlined]] cut (c) [[image: drawing of soil profile]] [[image labels]] 12 ft. yellow, loose sandy loess 12 to 15 ft. [[??]] x Talus x x=horizontal stratified water formation. Yellow with darker bands. This is at (c) [[/image labels]] [[underlined]] Photo 8 [[/underlined]] - at cut (a) [[image: drawing of soil profile]] [[image labels]] 12-15 ft. yellow, sandy. 5 ft. yellowish grayish with iron streaks Stratified water deposit [[/image labels]]
[[underlined]] Photo 29x [[/underlined]] - At (e) [[image: soil profile]] [[image labels]] Loess} 30-40 ft Reddish} 8-9 ft. reddish stratified [[/image labels]] [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - At (f) [[image: soil profile]] [[image labels]] Loess Stratified [[/image labels]] [[underlined]] Photo - cut (g.) [[/underlined]] [[underlined]] Photo - cut (g) [[/underlined]] [[end page]] [[start page]] 237 July 5 - 1914. At Pecsel. [[underlined]] Photo 29x [[/underlined]] - Looking N. at (a) [[image: soil profile]] [[image labels]] yellow sandy loess. stratified [[/image labels]] [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - Looking west at (c) (22-115) [[image: soil profile]] [[image labels]] Loess tuft silt, stratified [[/image labels]] [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] - Same (32 - 1/2) [[underlined]] Photo 6 [[/underlined]] = Exposure (g) 22 - 1/5+ Photo 1 = 32 (1/5-1/2) Exposure (g) [[underlined]] Photo 2 [[/underlined]] - Old fashioned well beyond cut (h) Pecsel. [[underlined]] Photo [[/underlined]] Wheat field at Rahoszahy-Ujtelep. [[underlined]] July 6, 1914 Trip to Spitz. [[/underlined]] Photo 23x - Hills across the Danube opposite Weissenhirschen 1/0 Wachan. heavily wooded with conifers. [[underlined]] Photo 24 [[/underlined]] Opposite Stem Matern - castle - [[underlined]] spoiled [[/underlined]]. Photo 7 - Terraced loess hills at Rohrensdoy [[in pencil]] [[circled]] 5 & 6 (?) 27, 28 29x 30x [[/circled]] note four on cover of this book erased [[/in pencil]]
July 7, 1914 [[underlined]] Plzeň [[/underlined]] [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - Stará radinice [[underlined]] Photo 27 [[/underlined]]- Kostel Sv. Mikulásě ([[underlined]] spoiled [[/underlined]]) [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] - Dog team & driver Photo- Kostel Sv. Mikulásě [[underlined]] July 8, 1914 [[/underlined]]-Dvešice,[[underlined]] Krašavec [[/underlined]] Photo 5 (Vienna plate) Scotch Pine grove near Dvešice - S. and lower [[underlined]] Photo 6 [[/underlined]] (Seeds) nearer view of same grove. [[underlined]] Photo 3 [[/underlined]] -Inner part of same grove. [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]] - Václas Haugliki house in Dvešice. [[underlined]] Photo 1 [[/underlined]] - street in Dvešice,-1st house=Vác Hauglihz [[underlined]] Photo 2 [[/underlined]] -Krašavec-House Paul's was born in. [[underlined]] Photo 7 [[/underlined]] - " " " " " " [[dittos for: Krašavec-House Paul's was born in.]] [[underlined]] July 10, 1914 - Chrást & Dejávna [[/underlined]] [[underlined]] Photos 7 & 8 [[/underlined]] - House no. 7 (Černý's) in Chrást. [[underlined]] Photo [[/underlined]] 29x - Door & front of same. Chrást [[underlined]] Photo 30x [[/underlined]] - Looking up street past no.7. Chrást. [[end page]] [[start page]] 239 [[underlined]] Photo 3 [[/underlined]] - Soukufrilás (Kile's) house. Chrást. [[underlined]] Photo 27 [[/underlined]] --Looking N.E. at church in Dejšina. [[underlined]] Photo 28 [[/underlined]] -Interior of church - " [[dittos for: Dejšina]] [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]] -Goosehome [?] in Dejšina. [[underlined]] Photo 1 [[/underlined]] - Looking S. across Dejšina. [[underlined]] Photo 2 [[/underlined]] - Looking N. across Chrást. [[underlined]] Photo 23x [[/underlined]] - 1st house = Geo. Ulěs birthplace Chrást Václar Ulě, Mrs. Dvořák (Ulě.) & old woman with m [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] --Jilek's mill, Chrást [[underlined]] Photo 24x [[/underlined]] - Ulě's house, Chrást, Mr. & Mrs.Ulě & son, daughter & Mrs. Dvořák (Ulě.) [[underlined]] Photo 6 [[/underlined]] -Looking down the race at [[underlined]] old [[/underlined]] mill, Chrást. [[underlined]] July 11-1914-Olšany [[/underlined]] [[underlined]] Photo 5 [[/underlined]] -Jos. Jungmann. [[underlined]] Photo 6 [[/underlined]] - Ladiolan J. Čelakovský [[underlined]] Photo 4 [[/underlined]] - Karl Havliček [[underlined]] Photo 29 [[/underlined]] -Karolina Světlá. [[underlined]] Photo 30 [[/underlined]] - Karel Jonáš
Photo 1-J. J. Kolar. Photo 20 Tyrs & Tugnes--not good [[underlined]] Photo 27- Karel Jaromis Erben. Photo 28. Sofia Podlipska Photo 7-Julius Gregs Photo 8-Karl Sladhovoky. July 12, 1914 In Prague [[all underlined]] Photo 27-Tiprsky' chram Photo 28- Table on starom raduice, with names of 27 executed leaders. Photo 1-Russian Church, near staronic raduice. Photo 2- New City hall. Photo 23- Klementinum,opposite new city hall. Photo 24- ", from Karel's street. Photo 29-View " from Karel's bridge Photo 30- Hradcany, from restaurant on Nebozizek. Photo 3- Panorama,-Zizkov to left. From " below restaurant. Photo 5- Old "Pedshali" near Palacky's monument. Photo 6- Looking down Palacky' Mcbregi. Photo 4- " across Podahali towards Eruaugy. [[end page]] [[stat page]] 241 July 13- Karlin Mn [?] Photo 5 (III of Agfa series)- Karlior Fign from E. Photo 6- " View down the valley from castle balcony. Photo 7. Chromo.isolar Kafle So. Katering, in castle. Photo 8-chromo. isolar Kafle So Krize (klenoty) in castle. Photo 3- Agfa III rocky ledge above bridge (west),-from bridge. [[ image shots-- within wavy line Diabase, within lower line Diabase]] Photo 4- Agfa III Ledge on East side of bridge,-from E. end of bridge. [[image wavy lines]] July 14,1914-Borova. [[all underlined]] Photo 4- III Agfa- View along street ( near) to north-new school house ( 2 yrs.) to left, very old houses to right. Photo 5 III Agfa- Korab's mill, looking W. of N. Photo 6- " Old cabin opposite Korab's mill. Old woman with fagots, and village children. Photo 7 III Agfa- Looking N. & E. of N. at Korab's mill. Marked 1859 Photo 8-" Looking at upper part of scattered village,N. E. towards Korab's mill. A more distant view. Photo 23 III Agfa Protestant (Evangelical) church in Borova Photo 24-" Looking S. of E. at Korab's mill. Turbine wheel shed. July 15, 1914 [[all underlined]] Photo 23-( Reich's Vienna plate) Train & depot at Usti nad Oslice. Photo 24- Hills at Zamberk. (spoiled & discarded). {{underlined]] Photo 5- from Dondleby highway, looking E (or N.) towards Vaunberk. (Reich's Vienna plate) Photo 29-Namiste s[[?]] hasnon.Looking E.- (Reich's plates) Photos 1 & 2 (chrom-isolar) Interior of St. Prokof's church. Photo 3 (Reicho Vrinum pl.)Pekelska nlire, z natriesti- (over)
Photo 6-Pansky dun v levo- Krajkovy zavor u fuavo. Pattern of old houses-Between is Postynska nlice. (Reich's Vienna plate) Photo 8 (Reich's V.) Jana Husi pommik-10 yrs. old--on public square. Photo 7-No (Reich's) No. 9 & 10 Postynska ulice-old Lot place. Photo 30- Old building at W. end of row in which father's house stood. Same pattern (ortho) chrome-isolar Photo 27-Looking E. across bridge. [[(Ortho.) strikeout]]. chrome.isolar. Photo 4 -( Reich's) Old church (St. Puhofs), looking S. of E. Castolovice-same date [[all underlined]] Photo 1- Looking at church of S. Vit up Komendix, etc,(chromo isolar) Photo 28 Looking at church nearby S. along Komendix etc,(chromo isolar, Photo 2 Looking nearly E. at main old street (Rieger str) chromo isolar. Photo 23- (Reich's V.) Looking W. of N.towards no.92-the white house just below barn. Photo 24- (Reislis U.) Cis.95 ( Cepelkas)-old Matonsek house. July 20-1914--Berlin.[[all underlined]] A. Photo 5 (Reich's V.) Looking W. along Unter den Linden from Frederick's monument. Photo 6 (Reich's U.) East wing of the University Photo 7 ( ") University,-center and front of W. wing. Photo 8 ( ")-Sieges allee from lower end. Photo 28 ( ")- W. side of Sieges allee. [[1 m statue?]] =Friederick II, 1440-1470. 2nd Friedrich I, 1415-1440 3rd= Kaiser Sigmund 1378-1397 &1411-1415. 4th- Kaiser Karl IV, 1373-78. Photo 1 (Spezial Agfa)- Statue of Emperor Sigmund Photo 2-( "" ") " " " Karl IV; Photo 27 (Reich's V.)- Sieges column. Photo 27 (?) (Ortho 1/5 +-32- Unter den Eichen at Bot. Gardens- Dablem B 1,3,4,7,8,28,29 [[s?]] [[end page]] [[start page]] B July 22-1914- Leipzig [[all underlined]] for 27 (see [?] Photo 28- ( 1/50-8) University Bldg. on Augustus platz. Photo 7 (Ortho.) Looking up Johannis Allee, w.of Botanical garden. Photo 1 (Ortho)- Botanical Bldg., w. side Photo 8- Ortho S. ( S. E) past " " (front). Photo 3 - (Spezial)- Cactaceae among granitic rocks. Botanical Garden. Photo 4 (" )Russian chapel (spoiled)built in honor memory of Russian soldiers who fell in battle of Leipzig. Photo 29 -(Spezial)Front view of same. July 23, 1914--Halle [[all underlined]] C Photo 5- ( Eastman) Old University building. Photo 2- (Ortho) Lily pond, with border of Begonias. Botanical garden. Photo 23- (Spezial)- Section of oak in Botanical Garden. Felled in 1894- Grew from seed in 1632. C July 23,1914- Halle [[all underlined]] Photo 5- (Eastman) Old University building. Photo 2-(Ortho)- Lily pond, with border of Begonias. Botanical garden. Photo 23 (Spezial)- Section of oak in Botanical Garden. Felled in 1894- Grew from seed in 1632. C July 23, 1914- Jena [[all underlined]] Photo 6 (Eastman)- Botanical Institue- shows plate with: W. Pringaheim 1864-68 Looking N. of E. Photo 29- Botanical Institute, looking N.E. strung across picture. Photo 30-Schleidens monument, with bust-1804-1881. Looking nearly N. Photo 3- Palm section of Bot. Garden.-West. Howca Forsteriana,etc. Howe Isl. Photo 4- Similar to 29. Photo 24- Winter house & hills beyond. Photo 27-Looking across yucca [[underlined]] and agave. [[underlined]]bed, with small plant. housed (sunken for wet houses) beyond. [[on left side of page-- Photo 1 old univ. building]] see p.222 (back)
[[Blank back cover]]